Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Reesesticks սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Reesesticks infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.6%
հավասար Ցինկ - 0.99
հավասար Պղինձ - 0.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 49% 35% 62% 27% 35% 27% 67% 0% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +51.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -25%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +58.6%
հավասար Ցինկ - 0.99
հավասար Պղինձ - 0.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
4
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +274.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +53.8%
հավասար Վիտամին C - 0.6
հավասար Վիտամին K - 5.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 56% 0% 2% 33% 24% 69% 27% 19% 30% 19% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +15.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +108%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +120%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +274.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +220%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +53.8%
հավասար Վիտամին C - 0.6
հավասար Վիտամին K - 5.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 9.53 գ
Ճարպեր: 31.34 գ
Ածխաջրեր: 55.38 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +17%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +164.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +645.2%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
46% 38% 16%
Հագեցած ճարպ: 13.21 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 10.82 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.68 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +645.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Reesesticks
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Reesesticks Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 52.08g Twix
Սպիտակուցներ 4.91g 9.53g Reesesticks
Ճարպեր 24.85g 31.34g Reesesticks
Ածխաջրեր 64.8g 55.38g Twix
Կալորիականություն 502kcal 521kcal Reesesticks
Շաքար 48.25g 40.33g Reesesticks
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 3.3g Reesesticks
Կալցիում 106mg 70mg Twix
Երկաթ 0.81mg 1.3mg Reesesticks
Մագնեզիում 27mg 49mg Reesesticks
Ֆոսֆոր 105mg 144mg Reesesticks
Կալիում 186mg 295mg Reesesticks
Նատրիում 198mg 264mg Twix
Ցինկ 1.06mg 0.99mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0.2mg Reesesticks
Մանգան 0.273mg 0mg Twix
Սելեն 4.3µg 0.7µg Twix
Վիտամին A 67IU 58IU Twix
Վիտամին A, RAE 20µg 14µg Twix
Վիտամին E 0.74mg 2.77mg Reesesticks
Վիտամին C 0.6mg 0.6mg
Վիտամին B1 0.155mg 0.13mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.1mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 3.64mg Reesesticks
Վիտամին B5 0.265mg 0.44mg Reesesticks
Վիտամին B6 0.025mg 0.08mg Reesesticks
Folate, total 26µg 40µg Reesesticks
Վիտամին B12 0.33µg 0.15µg Twix
Վիտամին K 5.6µg 5.9µg Reesesticks
Խոլեստերին 7mg 6mg Reesesticks
Տրանս ճարպ 0.342g Reesesticks
Հագեցած ճարպ 18.96g 13.21g Reesesticks
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 10.82g Reesesticks
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 4.68g Reesesticks

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Reesesticks
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Twix
24%
Reesesticks
Mineral Summary Score
32%
Twix
32%
Reesesticks

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Շաքար?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Շաքար (difference - 7.92g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reesesticks
Reesesticks is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.75g)
Which food is lower in glycemic index?
Reesesticks
Reesesticks is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Reesesticks - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169628/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: