Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Twix և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Twix vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
7
:
3
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.8%
հավասար Կալիում - 188
հավասար Նատրիում - 188
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +92.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +47.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.8%
հավասար Կալիում - 188
հավասար Նատրիում - 188

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Twix
8
:
3
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2672.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
հավասար Choline, total - 20.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 11% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2672.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +80.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +48.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +50%
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
հավասար Choline, total - 20.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Twix
1
:
4
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.08
հավասար Ածխաջրեր - 67.95
հավասար Ջուր - 4.6
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +18.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19%
հավասար Սպիտակուցներ - 5.08
հավասար Ածխաջրեր - 67.95
հավասար Ջուր - 4.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Twix
2
:
1
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -23.3%
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +42%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +137%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -23.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Twix Rolo
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Twix Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.7g 67.05g Rolo
Սպիտակուցներ 4.91g 5.08g Rolo
Ճարպեր 24.85g 20.93g Twix
Ածխաջրեր 64.8g 67.95g Rolo
Կալորիականություն 502kcal 474kcal Twix
Շաքար 48.25g 63.93g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 0.9g Twix
Կալցիում 106mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.81mg 0.42mg Twix
Մագնեզիում 27mg 0mg Twix
Ֆոսֆոր 105mg 71mg Twix
Կալիում 186mg 188mg Rolo
Նատրիում 198mg 188mg Rolo
Ցինկ 1.06mg 0mg Twix
Պղինձ 0.197mg 0mg Twix
Մանգան 0.273mg 0mg Twix
Սելեն 4.3µg 0µg Twix
Վիտամին A 67IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 20µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.74mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.6mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.155mg 0.02mg Twix
Վիտամին B2 0.208mg 0.12mg Twix
Վիտամին B3 1.109mg 0.04mg Twix
Վիտամին B5 0.265mg 0mg Twix
Վիտամին B6 0.025mg 0mg Twix
Folate, total 26µg 0µg Twix
Վիտամին B12 0.33µg 0.33µg
Choline, total 20.9mg 20.1mg Twix
Վիտամին K 5.6µg 3.2µg Twix
Խոլեստերին 7mg 12mg Twix
Տրանս ճարպ 0.342g 0g Rolo
Հագեցած ճարպ 18.96g 14.542g Rolo
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.988g 2.104g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.628g 0.265g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Twix Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18%
Twix
10%
Rolo
Mineral Summary Score
32%
Twix
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 15.68g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Twix
Twix is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rolo
Rolo is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.418g)
Which food is lower in glycemic index?
Rolo
Rolo is lower in glycemic index (difference - 44)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: