Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +91.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +55.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +232.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +12%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +85.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +91.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +130.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +54.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +257.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +44.2%
հավասար Վիտամին A - 127
հավասար Choline, total - 24.6
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +202.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +27.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +44.2%
հավասար Վիտամին A - 127
հավասար Choline, total - 24.6

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +221.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100.7%
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +221.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +82.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +100.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.2%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -30.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +59.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +67.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit 100 grand bar
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 8.04g 2.5g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 19.33g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 494kcal 468kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 51.9g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 76mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.34mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 25mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 86mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 163mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 203mg 100 grand bar
Ցինկ 0.43mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.12mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.33mg 0.172mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 134IU 127IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 38µg
Վիտամին E 1.27mg 0.42mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.7mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.058mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.119mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 0.198mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.182mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0.016mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg 5µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0.29µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 24.6mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 6.2µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 12mg
Տրանս ճարպ 0.12g 0g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 17.04g 11.9g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 3.04g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 96mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.14g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (12 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: