Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +314.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +227.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +37.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +132.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +314.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +238.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +825%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +55.6%
հավասար Վիտամին B1 - 0.121
հավասար Վիտամին B3 - 2.649
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +238.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +825%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +55.6%
հավասար Վիտամին B1 - 0.121
հավասար Վիտամին B3 - 2.649

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.3%
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +147.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +281.2%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -44.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +35.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +281.2%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Butterfinger
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 8.04g 5.4g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 18.9g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 494kcal 459kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 2g Butterfinger
Կալցիում 118mg 36mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.79mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 138mg 97mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 220mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 230mg Butterfinger
Ցինկ 0.43mg 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.12mg 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.33mg 0.49mg Butterfinger
Սելեն 0.7µg 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.21mg 0.062mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.26mg 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.04mg 0.069mg Butterfinger
Folate, total 18µg 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.37µg 0.04µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 15mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 2.2µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.12g 0.04g Butterfinger
Հագեցած ճարպ 17.04g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 5.119g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 2.96g)
Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 69mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.54g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: