Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Carob սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Carob infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +108.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +720.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +642.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 126
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +135.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +156.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +108.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +720.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +52.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +642.9%
հավասար Ֆոսֆոր - 126

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Carob
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +18%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +79.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.1
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1240%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +18%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +32.1%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +188.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +79.1%
հավասար Վիտամին B1 - 0.1

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.15
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +32.3%
հավասար Սպիտակուցներ - 8.15

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +682.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +181.4%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +682.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +181.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Carob
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Carob Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 52.49g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 8.15g Carob
Ճարպեր 23.68g 31.36g Carob
Ածխաջրեր 63.23g 56.29g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 540kcal Carob
Շաքար 48.86g 34.11g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.8g Carob
Կալցիում 118mg 303mg Carob
Երկաթ 1.13mg 1.29mg Carob
Մագնեզիում 28mg 36mg Carob
Ֆոսֆոր 138mg 126mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 633mg Carob
Նատրիում 299mg 107mg Carob
Ցինկ 0.43mg 3.53mg Carob
Պղինձ 0.12mg 0.183mg Carob
Մանգան 0.33mg 0.14mg Whatchamacallit
Սելեն 0.7µg 5.2µg Carob
Վիտամին A 134IU 10IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 1µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 1.57mg Carob
Վիտամին C 0.9mg 0.5mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.1mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.178mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 1.04mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.75mg Carob
Վիտամին B6 0.04mg 0.13mg Carob
Folate, total 18µg 21µg Carob
Վիտամին B12 0.37µg 0.28µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 19mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 7.7µg Carob
Խոլեստերին 12mg 1mg Carob
Տրանս ճարպ 0.12g 0g Carob
Հագեցած ճարպ 17.04g 29.018g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 0.483g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0.295g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Carob
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
21%
Carob
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
49%
Carob

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.978g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 14.75g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 192mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: