Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +781.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +927.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +781.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2949.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +622.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +504.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 1% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2949.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +622.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +1462.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +504.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20000%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +39366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +327.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +965.5%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +20000%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +39366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +327.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +965.5%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4782.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +34263.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +4782.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Maple syrup
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 8.04g 0.04g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 0.06g Whatchamacallit
Ածխաջրեր 63.23g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 494kcal 260kcal Whatchamacallit
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 48.86g 60.46g Whatchamacallit
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 0g Whatchamacallit
Կալցիում 118mg 102mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 0.11mg Whatchamacallit
Մագնեզիում 28mg 21mg Whatchamacallit
Ֆոսֆոր 138mg 2mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 212mg Whatchamacallit
Նատրիում 299mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.43mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.12mg 0.018mg Whatchamacallit
Մանգան 0.33mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 0.7µg 0.6µg Whatchamacallit
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.066mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 2.47mg 0.081mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.036mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0.002mg Whatchamacallit
Folate, total 18µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 1.6mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 0µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 0mg Maple syrup
Տրանս ճարպ 0.12g Maple syrup
Հագեցած ճարպ 17.04g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 0.011g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0.017g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
24%
Maple syrup
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Շաքար (difference - 11.6g)
Which food is lower in glycemic index?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 287mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.033g)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: