Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Whatchamacallit և Mounds candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Whatchamacallit vs Mounds candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +461.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +96.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +187.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +842.9%
հավասար Կալիում - 321
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 36% 43% 20% 60% 27% 39% 12% 40% 44% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7% 79% 40% 39% 29% 19% 30% 134% 124% 36%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +461.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +96.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -51.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +155.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +187.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +842.9%
հավասար Կալիում - 321

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +568.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +791.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
հավասար Վիտամին B5 - 0.245
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 26% 0% 3% 28% 49% 47% 16% 10% 14% 47% 14% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 2% 13% 14% 6% 15% 21% 5% 0% 7% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +568.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +124.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +262.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +791.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +111.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
հավասար Վիտամին B5 - 0.245

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +197.7%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59
8% 24% 63% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 8.04 գ
Ճարպեր: 23.68 գ
Ածխաջրեր: 63.23 գ
Ջուր: 3.04 գ
Այլ: 2.01 գ
5% 27% 59% 9%
Սպիտակուցներ: 4.6 գ
Ճարպեր: 26.6 գ
Ածխաջրեր: 58.59 գ
Ջուր: 9.05 գ
Այլ: 1.16 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +73.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +197.7%
հավասար Ածխաջրեր - 58.59

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +869.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +492.9%
79% 17% 4%
Հագեցած ճարպ: 17.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.78 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.83 գ
97% 2%
Հագեցած ճարպ: 20.58 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.39 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +869.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +492.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Whatchamacallit Mounds candy bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Whatchamacallit Mounds candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 61.33g 54.89g Whatchamacallit
Սպիտակուցներ 8.04g 4.6g Whatchamacallit
Ճարպեր 23.68g 26.6g Mounds candy bar
Ածխաջրեր 63.23g 58.59g Whatchamacallit
Կալորիականություն 494kcal 486kcal Whatchamacallit
Շաքար 48.86g 46.19g Mounds candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.7g Mounds candy bar
Կալցիում 118mg 21mg Whatchamacallit
Երկաթ 1.13mg 2.09mg Mounds candy bar
Մագնեզիում 28mg 55mg Mounds candy bar
Ֆոսֆոր 138mg 91mg Whatchamacallit
Կալիում 303mg 321mg Mounds candy bar
Նատրիում 299mg 145mg Mounds candy bar
Ցինկ 0.43mg 1.1mg Mounds candy bar
Պղինձ 0.12mg 0.4mg Mounds candy bar
Մանգան 0.33mg 0.948mg Mounds candy bar
Սելեն 0.7µg 6.6µg Mounds candy bar
Վիտամին A 134IU 0IU Whatchamacallit
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg Whatchamacallit
Վիտամին E 1.27mg 0.19mg Whatchamacallit
Վիտամին C 0.9mg 0.4mg Whatchamacallit
Վիտամին B1 0.11mg 0.049mg Whatchamacallit
Վիտամին B2 0.21mg 0.058mg Whatchamacallit
Վիտամին B3 2.47mg 0.277mg Whatchamacallit
Վիտամին B5 0.26mg 0.245mg Whatchamacallit
Վիտամին B6 0.04mg 0.09mg Mounds candy bar
Folate, total 18µg 6µg Whatchamacallit
Վիտամին B12 0.37µg 0µg Whatchamacallit
Choline, total 25mg 11.8mg Whatchamacallit
Վիտամին K 4.3µg 1.6µg Whatchamacallit
Խոլեստերին 12mg 2mg Mounds candy bar
Տրանս ճարպ 0.12g Mounds candy bar
Հագեցած ճարպ 17.04g 20.58g Whatchamacallit
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.78g 0.39g Whatchamacallit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.83g 0.14g Whatchamacallit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Whatchamacallit Mounds candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Whatchamacallit
7%
Mounds candy bar
Mineral Summary Score
32%
Whatchamacallit
53%
Mounds candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.54g)
Which food is richer in vitamins?
Whatchamacallit
Whatchamacallit is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Շաքար (difference - 2.67g)
Which food is lower in Նատրիում?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Նատրիում (difference - 154mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is richer in minerals?
Mounds candy bar
Mounds candy bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Whatchamacallit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168770/nutrients
  2. Mounds candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168759/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: