Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +61.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +104.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 94
հավասար Սելեն - 2.5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +61.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +21.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +104.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 94
հավասար Սելեն - 2.5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +531.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +83%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +140%
հավասար Վիտամին B1 - 0.058
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +383.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +169.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +531.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +83%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +162.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +140%
հավասար Վիտամին B1 - 0.058
հավասար Վիտամին B2 - 0.121

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +116%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +116%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +14.6%
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +90.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.557
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +90.1%
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.557

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Baby ruth
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 62.8g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 19.33g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 70.97g 64.8g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 459kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g 54g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 2g Baby ruth
Կալցիում 76mg 47mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.63mg Baby ruth
Մագնեզիում 25mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 86mg 94mg Baby ruth
Կալիում 163mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 203mg 230mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.72mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.172mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 2.5µg
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.058mg
Վիտամին B2 0.119mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.198mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.182mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.016mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 5µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.29µg 0.06µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 2.3µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0g 0.05g 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 12.1g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 5.557g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
11%
Baby ruth
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 2.1g)
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.2g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: