Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +927.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1590.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +209.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +927.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +30.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +48.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1590.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +405.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +967.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +405.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +967.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +431%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +6150%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +32116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +134%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +431%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +54800%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8064.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +54800%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +8064.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 67.04g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 0.04g 100 grand bar
Ճարպեր 19.33g 0.06g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 67.04g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 260kcal 100 grand bar
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 51.9g 60.46g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0g 100 grand bar
Կալցիում 76mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.34mg 0.11mg 100 grand bar
Մագնեզիում 25mg 21mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 2mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 212mg Maple syrup
Նատրիում 203mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.99mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.185mg 0.018mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 2.5µg 0.6µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.119mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 0.198mg 0.081mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.036mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.002mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 0µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Maple syrup
Հագեցած ճարպ 11.9g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0.011g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.017g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 191mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.893g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 8.56g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
100 grand bar
100 grand bar is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: