Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Molasses սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Molasses infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +169.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +868%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +798.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +789.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +612%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 62% 177% 173% 14% 130% 5% 8% 163% 200% 98%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +177.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +241.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +169.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1288.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +868%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +798.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +163.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +789.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +612%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5850%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +369.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +341.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4087.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 11% 1% 18% 49% 155% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +5850%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +369.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +341.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4087.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19230%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
75% 22% 3%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 74.73 գ
Ջուր: 21.87 գ
Այլ: 3.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +19230%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +258.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +200%
հավասար Ածխաջրեր - 74.73

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18771.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2676%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
18% 32% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.032 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.05 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +18771.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2676%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Molasses
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Molasses Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 74.73g Molasses
Սպիտակուցներ 2.5g 0g 100 grand bar
Ճարպեր 19.33g 0.1g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 74.73g Molasses
Կալորիականություն 468kcal 290kcal 100 grand bar
Ֆրուկտոզա 12.79g Molasses
Շաքար 51.9g 74.72g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0g 100 grand bar
Կալցիում 76mg 205mg Molasses
Երկաթ 0.34mg 4.72mg Molasses
Մագնեզիում 25mg 242mg Molasses
Ֆոսֆոր 86mg 31mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 1464mg Molasses
Նատրիում 203mg 37mg Molasses
Ցինկ 0.99mg 0.29mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.487mg Molasses
Մանգան 0.172mg 1.53mg Molasses
Սելեն 2.5µg 17.8µg Molasses
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.041mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.002mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.93mg Molasses
Վիտամին B5 0.182mg 0.804mg Molasses
Վիտամին B6 0.016mg 0.67mg Molasses
Folate, total 5µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 0µg 100 grand bar
Խոլեստերին 12mg 0mg Molasses
Հագեցած ճարպ 11.9g 0.018g Molasses
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 0.032g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.05g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Molasses
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
19%
Molasses
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
103%
Molasses

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Molasses
Molasses is lower in Նատրիում (difference - 166mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Molasses
Molasses is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Molasses
Molasses is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.882g)
Which food is richer in minerals?
Molasses
Molasses is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 22.82g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is cheaper?
100 grand bar
100 grand bar is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in vitamins

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Molasses - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168820/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: