Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +482.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.6%
հավասար Կալիում - 153
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +153.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +482.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +362.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +67.6%
հավասար Կալիում - 153

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +355%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +60.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +38.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +190%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +52.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +355%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +60.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +38.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +38.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +57.1%
հավասար Այլ - 1.2
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +288.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +57.1%
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +60.9%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +60.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Skor bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 62.43g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.5g 3.13g Skor bar
Ճարպեր 19.33g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 70.97g 63.73g 100 grand bar
Կալորիականություն 468kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 51.9g 59.89g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 1.3g Skor bar
Կալցիում 76mg 30mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.57mg Skor bar
Մագնեզիում 25mg 10mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 61mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 153mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 317mg 100 grand bar
Ցինկ 0.99mg 0.17mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.04mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 38µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.42mg 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.7mg 0.5mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.02mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.1mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.13mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.182mg 0.04mg 100 grand bar
Վիտամին B6 0.016mg 0.022mg Skor bar
Folate, total 5µg 2µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.29µg 0.21µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 12mg 53mg 100 grand bar
Հագեցած ճարպ 11.9g 18.78g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 1.191g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
10%
Skor bar
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 7.99g)
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 114mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Խոլեստերին (difference - 41mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.88g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: