Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 100 grand bar և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

100 grand bar vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +266%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +135.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +111.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +50.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +40.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +147.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +42.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +266%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +135.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +54.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056
հավասար Վիտամին B3 - 0.21
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +54.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +54.8%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056
հավասար Վիտամին B3 - 0.21

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +484%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
հավասար Ջուր - 6.69
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +57.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +484%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +61.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
հավասար Ջուր - 6.69

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +213.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +421.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.9%
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +213.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +421.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
100 grand bar Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 100 grand bar Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 69.97g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 2.5g 1.59g 100 grand bar
Ճարպեր 19.33g 3.31g 100 grand bar
Ածխաջրեր 70.97g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 468kcal 387kcal 100 grand bar
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 51.9g 56.32g 100 grand bar
Բջջանյութ(Fiber) 1g 0.1g 100 grand bar
Կալցիում 76mg 36mg 100 grand bar
Երկաթ 0.34mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 25mg 22mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 86mg 57mg 100 grand bar
Կալիում 163mg 116mg 100 grand bar
Նատրիում 203mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.99mg 0.4mg 100 grand bar
Պղինձ 0.185mg 0.13mg 100 grand bar
Մանգան 0.172mg 0.047mg 100 grand bar
Սելեն 2.5µg 2.2µg 100 grand bar
Վիտամին A 127IU 0IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 38µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին E 0.42mg 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին C 0.7mg 0mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.058mg 0.056mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.119mg 0.07mg 100 grand bar
Վիտամին B3 0.198mg 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.182mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.016mg 0.01mg 100 grand bar
Folate, total 5µg 9µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0.29µg 0µg 100 grand bar
Վիտամին K 6.2µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 12mg 2mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 11.9g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 6.039g 1.929g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.388g 0.266g 100 grand bar
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
100 grand bar Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
100 grand bar
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
26%
100 grand bar
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 159mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.933g)
Which food is lower in Շաքար?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Շաքար (difference - 4.42g)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: