Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +235%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +202.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +496.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +46.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +54.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +235%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +146.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +202.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +12.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +496.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +46.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +226.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +181.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +76.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +226.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +181.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +166.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +76.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +70%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +21.3%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +70%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +21.3%
հավասար Ածխաջրեր - 80.89

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +130.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.338
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +130.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -36.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.338

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Bit-o-honey
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2.6g 2g 3 musketeers
Ճարպեր 12.75g 7.5g 3 musketeers
Ածխաջրեր 77.77g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 436kcal 375kcal 3 musketeers
Շաքար 66.89g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 0.2g 3 musketeers
Կալցիում 54mg 35mg 3 musketeers
Երկաթ 0.67mg 0.2mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 7mg 3 musketeers
Ֆոսֆոր 69mg 28mg 3 musketeers
Կալիում 133mg 44mg 3 musketeers
Նատրիում 194mg 295mg 3 musketeers
Ցինկ 0.55mg 0.49mg 3 musketeers
Պղինձ 0.155mg 0.026mg 3 musketeers
Մանգան 0.16mg 0.038mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 1.3µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.3mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.034mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.056mg 0.044mg 3 musketeers
Վիտամին B3 0.23mg 0.069mg 3 musketeers
Վիտամին B5 0.231mg 0.082mg 3 musketeers
Վիտամին B6 0.015mg 0.009mg 3 musketeers
Folate, total 4µg 2µg 3 musketeers
Վիտամին B12 0.16µg 0.06µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 0µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 0mg Bit-o-honey
Տրանս ճարպ 0.129g 0g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 8.646g 5.5g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 1.03g 3 musketeers
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 0.338g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 18.89g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.146g)
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 101mg)
Which food is richer in minerals?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
3 musketeers
3 musketeers is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: