Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +13%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +88.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +113.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +70.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +16.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1452.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +67.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +282.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1452.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +875%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +83.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +233.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +83.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +105.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1270.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.23
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +276.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1270.3%
հավասար Հագեցած ճարպ - 8.23

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Reese's fast break
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 58.7g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 12.75g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 77.77g 61.6g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 474kcal Reese's fast break
Շաքար 66.89g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 54mg 61mg Reese's fast break
Երկաթ 0.67mg 0.96mg Reese's fast break
Մագնեզիում 29mg 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 69mg 130mg Reese's fast break
Կալիում 133mg 284mg Reese's fast break
Նատրիում 194mg 330mg 3 musketeers
Ցինկ 0.55mg 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.155mg 0.18mg Reese's fast break
Մանգան 0.16mg 0mg 3 musketeers
Սելեն 1.9µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 40IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 3 musketeers
Վիտամին C 0.2mg 0.4mg Reese's fast break
Վիտամին B1 0.034mg 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.056mg 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B3 0.23mg 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.231mg 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.015mg 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 4µg 39µg Reese's fast break
Վիտամին B12 0.16µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 3 musketeers
Խոլեստերին 5mg 4mg Reese's fast break
Տրանս ճարպ 0.129g 0g Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 8.646g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
16%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 13.81g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.416g)
Which food is richer in minerals?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Նատրիում (difference - 136mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: