Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել 3 musketeers և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

3 musketeers vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +169.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +164.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +587.5%
հավասար Նատրիում - 194
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 26% 21% 30% 12% 26% 15% 52% 21% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +36.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +203.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +169.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +109.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +164.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +587.5%
հավասար Նատրիում - 194

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +429.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2534.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +103.4%
հավասար Վիտամին E - 0.99
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 5% 20% 0% 1% 9% 13% 5% 14% 4% 3% 20% 8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +45.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +429.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2534.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +164.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +1275%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +103.4%
հավասար Վիտամին E - 0.99

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +379.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +76.9%
3% 13% 78% 6%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 12.75 գ
Ածխաջրեր: 77.77 գ
Ջուր: 5.8 գ
Այլ: 1.08 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +480%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +379.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +76.9%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +494.9%
76% 21% 3%
Հագեցած ճարպ: 8.646 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.373 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.316 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +87.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +494.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
3 musketeers Reese's pieces
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient 3 musketeers Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 76.27g 56.86g 3 musketeers
Սպիտակուցներ 2.6g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 12.75g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 77.77g 59.86g 3 musketeers
Կալորիականություն 436kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 66.89g 53.25g Reese's pieces
Բջջանյութ(Fiber) 1.5g 3g Reese's pieces
Կալցիում 54mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 0.67mg 0.49mg 3 musketeers
Մագնեզիում 29mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 69mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 133mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 194mg 194mg
Ցինկ 0.55mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.155mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.16mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 1.9µg 0.8µg 3 musketeers
Վիտամին A 67IU 0IU 3 musketeers
Վիտամին A, RAE 20µg 0µg 3 musketeers
Վիտամին E 0.98mg 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին C 0.2mg 0mg 3 musketeers
Վիտամին B1 0.034mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.056mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 0.23mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.231mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0.015mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 4µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.16µg 0.11µg 3 musketeers
Վիտամին K 2.9µg 5.9µg Reese's pieces
Խոլեստերին 5mg 0mg Reese's pieces
Տրանս ճարպ 0.129g 0g Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 8.646g 16.42g 3 musketeers
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.373g 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.316g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
3 musketeers Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
8%
3 musketeers
30%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
23%
3 musketeers
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Շաքար (difference - 13.64g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
3 musketeers
3 musketeers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.774g)
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (194 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. 3 musketeers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168767/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: