Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Anchovy և Pompano սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Anchovy vs Pompano infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +241.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +385.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +149.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +170.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 122% 29% 75% 34% 14% 47% 70% 9.1% 199%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 13% 25% 22% 146% 56% 9.9% 19% 26% 3.3% 255%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +241.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +385.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +32.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +149.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +170.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +180%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +96%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +66.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +269.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 11% 0% 0% 14% 59% 263% 39% 33% 6.8% 78% 0% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7.2% 0% 0% 0% 170% 35% 71% 52% 53% 13% 150% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +70.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +269.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +140%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1136.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +60.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +93.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +150.8%
20% 5% 73%
Սպիտակուցներ: 20.35 գ
Ճարպեր: 4.84 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.37 գ
Այլ: 1.44 գ
24% 12% 63%
Սպիտակուցներ: 23.69 գ
Ճարպեր: 12.14 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 62.97 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +16.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +150.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -71.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +180.5%
31% 29% 40%
Հագեցած ճարպ: 1.282 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.182 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.637 գ
49% 36% 16%
Հագեցած ճարպ: 4.499 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.315 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.458 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -71.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +12.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +180.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Anchovy Pompano
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Anchovy Pompano Opinion
Սպիտակուցներ 20.35g 23.69g Pompano
Ճարպեր 4.84g 12.14g Pompano
Կալորիականություն 131kcal 211kcal Pompano
Կալցիում 147mg 43mg Anchovy
Երկաթ 3.25mg 0.67mg Anchovy
Մագնեզիում 41mg 31mg Anchovy
Ֆոսֆոր 174mg 341mg Pompano
Կալիում 383mg 636mg Pompano
Նատրիում 104mg 76mg Pompano
Ցինկ 1.72mg 0.69mg Anchovy
Պղինձ 0.211mg 0.078mg Anchovy
Մանգան 0.07mg 0.025mg Anchovy
Սելեն 36.5µg 46.8µg Pompano
Վիտամին A 50IU 120IU Pompano
Վիտամին A, RAE 15µg 36µg Pompano
Վիտամին E 0.57mg Anchovy
Վիտամին B1 0.055mg 0.68mg Pompano
Վիտամին B2 0.256mg 0.15mg Anchovy
Վիտամին B3 14.024mg 3.8mg Anchovy
Վիտամին B5 0.645mg 0.87mg Pompano
Վիտամին B6 0.143mg 0.23mg Pompano
Folate, total 9µg 17µg Pompano
Վիտամին B12 0.62µg 1.2µg Pompano
Վիտամին K 0.1µg Anchovy
Տրիպտոֆան 0.228mg 0.265mg Pompano
Տրեոնին 0.892mg 1.038mg Pompano
Իզոլեյցին 0.938mg 1.092mg Pompano
Լեյցին 1.654mg 1.925mg Pompano
Լիզին 1.869mg 2.175mg Pompano
Մեթիոնին 0.602mg 0.701mg Pompano
Ֆենիլալանին 0.794mg 0.925mg Pompano
Վալին 1.048mg 1.22mg Pompano
Հիստիդին 0.599mg 0.697mg Pompano
Խոլեստերին 60mg 64mg Anchovy
Հագեցած ճարպ 1.282g 4.499g Anchovy
22:6 n-3 (DHA) 0.911g 0.504g Anchovy
20:5 n-3 (EPA) 0.538g 0.224g Anchovy
22:5 n-3 (DPA) 0.029g 0.259g Pompano
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.182g 3.315g Pompano
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.637g 1.458g Anchovy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Anchovy Pompano
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
39%
Anchovy
42%
Pompano
Mineral Summary Score
64%
Anchovy
58%
Pompano

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pompano
Pompano is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Pompano
Pompano is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Anchovy
Anchovy is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Anchovy
Anchovy is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.217g)
Which food is richer in minerals?
Anchovy
Anchovy is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Anchovy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174182/nutrients
  2. Pompano - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173683/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: