Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +140.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41.5%
հավասար Երկաթ - 0.75
հավասար Ցինկ - 0.19
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +140.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41.5%
հավասար Երկաթ - 0.75
հավասար Ցինկ - 0.19

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +144.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +343.9%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +144.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +343.9%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +10.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.65
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +10.9%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.65

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Fruit leather
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1.75g 1g Apple crisp
Ճարպեր 3.43g 2.68g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 161kcal 359kcal Fruit leather
Շաքար 19.68g 57.58g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 0g Apple crisp
Կալցիում 35mg 18mg Apple crisp
Երկաթ 0.82mg 0.75mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 14mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 28mg 24mg Apple crisp
Կալիում 78mg 164mg Fruit leather
Նատրիում 351mg 403mg Apple crisp
Ցինկ 0.18mg 0.19mg Fruit leather
Պղինձ 0.071mg 0.171mg Fruit leather
Մանգան 0.13mg 0.184mg Fruit leather
Սելեն 3.5µg 2.7µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 58IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 6µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 2.2mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.083mg 0.043mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.846mg 0.1mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.04mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 16µg 4µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg 18.2µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.685g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 1.48g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.55g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
31%
Fruit leather
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.035g)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 37.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Նատրիում (difference - 52mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: