Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Mr. Goodbar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Mr. Goodbar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +482.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +405.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +139.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 53% 34% 70% 35% 6% 26% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +69.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +482.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +405.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -88.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +416.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +139.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +734.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +306.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 64% 0% 3% 35% 33% 65% 26% 17% 29% 42% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +13.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +734.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +68.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +306.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +75%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +13880%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +484%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +868.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.4%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
10% 33% 54% 2%
Սպիտակուցներ: 10.22 գ
Ճարպեր: 33.21 գ
Ածխաջրեր: 54.34 գ
Ջուր: 0.45 գ
Այլ: 1.78 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +13880%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +484%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +868.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +66.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +514.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +281.6%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
53% 31% 16%
Հագեցած ճարպ: 14.13 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.203 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.366 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +514.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +281.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Mr. Goodbar
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Mr. Goodbar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 50.54g Mr. Goodbar
Սպիտակուցներ 1.75g 10.22g Mr. Goodbar
Ճարպեր 3.43g 33.21g Mr. Goodbar
Ածխաջրեր 30.84g 54.34g Mr. Goodbar
Կալորիականություն 161kcal 538kcal Mr. Goodbar
Շաքար 19.68g 47.22g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 3.8g Mr. Goodbar
Կալցիում 35mg 110mg Mr. Goodbar
Երկաթ 0.82mg 1.39mg Mr. Goodbar
Մագնեզիում 8mg 47mg Mr. Goodbar
Ֆոսֆոր 28mg 163mg Mr. Goodbar
Կալիում 78mg 394mg Mr. Goodbar
Նատրիում 351mg 41mg Mr. Goodbar
Ցինկ 0.18mg 0.93mg Mr. Goodbar
Պղինձ 0.071mg 0.17mg Mr. Goodbar
Մանգան 0.13mg 0mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 0µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 125IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 29µg 35µg Mr. Goodbar
Վիտամին E 0.38mg 3.17mg Mr. Goodbar
Վիտամին C 2.2mg 0.9mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B2 0.081mg 0.14mg Mr. Goodbar
Վիտամին B3 0.846mg 3.44mg Mr. Goodbar
Վիտամին B5 0.092mg 0.42mg Mr. Goodbar
Վիտամին B6 0.04mg 0.07mg Mr. Goodbar
Folate, total 16µg 38µg Mr. Goodbar
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Mr. Goodbar
Վիտամին K 4.1µg 3.6µg Apple crisp
Խոլեստերին 0mg 10mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 14.13g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 8.203g Mr. Goodbar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 4.366g Mr. Goodbar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Mr. Goodbar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
27%
Mr. Goodbar
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
31%
Mr. Goodbar

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is lower in Նատրիում (difference - 310mg)
Which food is richer in vitamins?
Mr. Goodbar
Mr. Goodbar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 27.54g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 13.445g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Mr. Goodbar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168760/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: