Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
հավասար Նատրիում - 317
հավասար Ցինկ - 0.17
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +43.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +77.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
հավասար Նատրիում - 317
հավասար Ցինկ - 0.17

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +550.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +109.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +315%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +550.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +43.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +109.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3907%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3907%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +78.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +785.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +628.2%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.191
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +628.2%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.191

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Skor bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 1.75g 3.13g Skor bar
Ճարպեր 3.43g 30.37g Skor bar
Ածխաջրեր 30.84g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 161kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 19.68g 59.89g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 1.3g Apple crisp
Կալցիում 35mg 30mg Apple crisp
Երկաթ 0.82mg 0.57mg Apple crisp
Մագնեզիում 8mg 10mg Skor bar
Ֆոսֆոր 28mg 61mg Skor bar
Կալիում 78mg 153mg Skor bar
Նատրիում 351mg 317mg Skor bar
Ցինկ 0.18mg 0.17mg Apple crisp
Պղինձ 0.071mg 0.04mg Apple crisp
Մանգան 0.13mg 0mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 0µg Apple crisp
Վիտամին A 142IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 29µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 0.38mg 0.58mg Skor bar
Վիտամին D 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 2.2mg 0.5mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 0.02mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.081mg 0.1mg Skor bar
Վիտամին B3 0.846mg 0.13mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.092mg 0.04mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 0.022mg Apple crisp
Folate, total 16µg 2µg Apple crisp
Վիտամին B12 0µg 0.21µg Skor bar
Վիտամին K 4.1µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 0mg 53mg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 18.78g Apple crisp
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
10%
Apple crisp
10%
Skor bar
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skor bar
Skor bar is lower in Նատրիում (difference - 34mg)
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 40.21g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Խոլեստերին (difference - 53mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.095g)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: