Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Arrowroot և Nori սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Arrowroot and Nori

  • Arrowroot has more Folate, total, Վիտամին B6, Ֆոսֆոր, and Մագնեզիում, however Nori is higher in Վիտամին C, Մանգան, Վիտամին B2, Վիտամին A, RAE, Պղինձ, and Կալցիում.
  • Arrowroot covers your daily need of Folate, total 48% more than Nori.
  • Arrowroot has 13 times more Մագնեզիում than Nori. While Arrowroot has 25mg of Մագնեզիում, Nori has only 2mg.

These are the specific foods used in this comparison Arrowroot, raw and Seaweed, laver, raw.

Infographic

Arrowroot vs Nori infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
3
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +69%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +27.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 84% 18% 43% 41% 4% 18% 41%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 22% 68% 2% 25% 32% 7% 29% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +23.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +69%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +27.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +118.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
6
Nori
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +131.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +27278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1952.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +655.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +78.4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 0% 0% 7% 36% 14% 32% 18% 62% 254% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 313% 20% 0% 130% 25% 103% 28% 32% 37% 110% 0% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +45.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +67.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +131.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +27278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1952.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +655.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +78.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Arrowroot Nori
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Arrowroot Nori Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.09g 4.81g Arrowroot
Սպիտակուցներ 4.24g 5.81g Nori
Ճարպեր 0.2g 0.28g Nori
Ածխաջրեր 13.39g 5.11g Arrowroot
Կալորիականություն 65kcal 35kcal Arrowroot
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g 0.49g Arrowroot
Բջջանյութ(Fiber) 1.3g 0.3g Arrowroot
Կալցիում 6mg 70mg Nori
Երկաթ 2.22mg 1.8mg Arrowroot
Մագնեզիում 25mg 2mg Arrowroot
Ֆոսֆոր 98mg 58mg Arrowroot
Կալիում 454mg 356mg Arrowroot
Նատրիում 26mg 48mg Arrowroot
Ցինկ 0.63mg 1.05mg Nori
Պղինձ 0.121mg 0.264mg Nori
Վիտամին A 19IU 5202IU Nori
Վիտամին E mg 1mg Nori
Վիտամին D 0IU 0IU
Վիտամին D 0µg 0µg
Վիտամին C 1.9mg 39mg Nori
Վիտամին B1 0.143mg 0.098mg Arrowroot
Վիտամին B2 0.059mg 0.446mg Nori
Վիտամին B3 1.693mg 1.47mg Arrowroot
Վիտամին B5 0.292mg 0.521mg Nori
Վիտամին B6 0.266mg 0.159mg Arrowroot
Folate, total 338µg 146µg Arrowroot
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 4µg Nori
Տրիպտոֆան mg 0.043mg Nori
Տրեոնին mg 0.232mg Nori
Իզոլեյցին mg 0.259mg Nori
Լեյցին mg 0.501mg Nori
Լիզին mg 0.222mg Nori
Մեթիոնին mg 0.145mg Nori
Ֆենիլալանին mg 0.273mg Nori
Վալին mg 0.402mg Nori
Հիստիդին mg 0.14mg Nori
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.039g 0.061g Arrowroot
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.025g Nori
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.092g 0.11g Nori

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Arrowroot Nori
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
35
Arrowroot
67
Nori
Mineral Summary Score
31
Arrowroot
34
Nori

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
25%
Arrowroot
35%
Nori
Carbohydrates
13%
Arrowroot
5%
Nori
Fats
1%
Arrowroot
1%
Nori

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Nori
Nori is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is lower in Շաքար?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Շաքար (difference - 0.49g)
Which food is lower in Նատրիում?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Նատրիում (difference - 22mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Arrowroot
Arrowroot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.022g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Arrowroot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168490/nutrients
  2. Nori - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168458/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: