Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Bit-o-honey սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Bit-o-honey infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +215%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +465.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +765.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +823.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +215%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +514.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +235.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +465.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +46.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +765.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +823.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +92.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +210%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1713%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +306.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.06
հավասար Վիտամին B12 - 0.06
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +210%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1713%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +306.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +366.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
հավասար Վիտամին B1 - 0.06
հավասար Վիտամին B12 - 0.06

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +188%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.7%
հավասար Այլ - 1.31
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +170%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +188%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +24.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +18.7%
հավասար Այլ - 1.31

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +439.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +680.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.5%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +439.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +680.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Bit-o-honey
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Bit-o-honey Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 80.69g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 5.4g 2g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 7.5g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 80.89g Bit-o-honey
Կալորիականություն 459kcal 375kcal Baby ruth
Շաքար 54g 48g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.2g Baby ruth
Կալցիում 47mg 35mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.2mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg 7mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 28mg Baby ruth
Կալիում 249mg 44mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 295mg Baby ruth
Ցինկ 0.72mg 0.49mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.026mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.038mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 1.3µg Baby ruth
Վիտամին E 0.93mg 0.3mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 0.8mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.058mg 0.06mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.121mg 0.044mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.069mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.082mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.009mg Baby ruth
Folate, total 12µg 2µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0.06µg
Վիտամին K 2.3µg 0µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0g Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 12.1g 5.5g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 1.03g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.338g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Bit-o-honey
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
4%
Bit-o-honey
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
11%
Bit-o-honey

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 6g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 6.6g)
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 65mg)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: