Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19%
հավասար Սելեն - 2.7
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +161.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +207.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +51.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +31.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +90.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +19%
հավասար Սելեն - 2.7

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1151%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +691.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.319
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +66.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +34.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +21%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1151%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +614.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +691.3%
հավասար Վիտամին B5 - 0.319

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +706%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +76%
հավասար Այլ - 1.2
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +706%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +76%
հավասար Այլ - 1.2

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +379.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.6%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +379.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Fruit leather
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 82.82g Fruit leather
Սպիտակուցներ 5.4g 1g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 2.68g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 82.82g Fruit leather
Կալորիականություն 459kcal 359kcal Baby ruth
Շաքար 54g 57.58g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Baby ruth
Կալցիում 47mg 18mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.75mg Fruit leather
Մագնեզիում 43mg 14mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 24mg Baby ruth
Կալիում 249mg 164mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 403mg Baby ruth
Ցինկ 0.72mg 0.19mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.171mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.184mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 2.7µg Fruit leather
Վիտամին A 0IU 58IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 0µg 6µg Fruit leather
Վիտամին E 0.93mg 0.56mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.058mg 0.043mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg 0.1mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.1mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.319mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 12µg 4µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 18.2µg Fruit leather
Տրանս ճարպ 0.05g Fruit leather
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.65g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 1.48g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.55g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
31%
Fruit leather
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.45g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 3.58g)
Which food is lower in Նատրիում?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Նատրիում (difference - 173mg)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: