Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Maple syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Maple syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +472.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +104.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +728.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 5% 15% 1% 19% 2% 41% 6% 380% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +472.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +4600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +17.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +316.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +117%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +104.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +728.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +949.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 17% 294% 2% 3% 1% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1444.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +825%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2000%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +949.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13400%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +35900%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +157.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +363.4%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
67% 32%
Սպիտակուցներ: 0.04 գ
Ճարպեր: 0.06 գ
Ածխաջրեր: 67.04 գ
Ջուր: 32.39 գ
Այլ: 0.47 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +13400%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +35900%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +157.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +363.4%
հավասար Ածխաջրեր - 67.04

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +50418.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +15417.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
20% 31% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.007 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.011 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.017 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +50418.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +15417.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -99.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Maple syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Maple syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 67.04g Maple syrup
Սպիտակուցներ 5.4g 0.04g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 0.06g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 67.04g Maple syrup
Կալորիականություն 459kcal 260kcal Baby ruth
Ֆրուկտոզա 0.52g Maple syrup
Շաքար 54g 60.46g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Baby ruth
Կալցիում 47mg 102mg Maple syrup
Երկաթ 0.63mg 0.11mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg 21mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 2mg Baby ruth
Կալիում 249mg 212mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 12mg Maple syrup
Ցինկ 0.72mg 1.47mg Maple syrup
Պղինձ 0.225mg 0.018mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 2.908mg Maple syrup
Սելեն 2.5µg 0.6µg Baby ruth
Վիտամին E 0.93mg 0mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.058mg 0.066mg Maple syrup
Վիտամին B2 0.121mg 1.27mg Maple syrup
Վիտամին B3 1.251mg 0.081mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.036mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.002mg Baby ruth
Folate, total 12µg 0µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 0µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Maple syrup
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.007g Maple syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 0.011g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.017g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Maple syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
26%
Maple syrup
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
50%
Maple syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Նատրիում (difference - 218mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Maple syrup
Maple syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.093g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 6.46g)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 54)
Which food is cheaper?
Baby ruth
Baby ruth is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Maple syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169661/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: