Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +646.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +30.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +95.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +80%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +73.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +646.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +27%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +320%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +317.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +495.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +320%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +317.4%
հավասար Վիտամին B1 - 0.056

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +552.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
հավասար Ջուր - 6.69
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +239.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +552.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +77.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +35.4%
հավասար Ջուր - 6.69

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +891.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 5.4g 1.59g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 3.31g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 459kcal 387kcal Baby ruth
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 54g 56.32g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.1g Baby ruth
Կալցիում 47mg 36mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 43mg 22mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 57mg Baby ruth
Կալիում 249mg 116mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.72mg 0.4mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg 0.13mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg 0.047mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg 2.2µg Baby ruth
Վիտամին E 0.93mg 0.65mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.058mg 0.056mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg 0.07mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg 0.21mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg 0.29mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg 0.01mg Baby ruth
Folate, total 12µg 9µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg 0µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 0mg 2mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 1.929g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.266g Baby ruth
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.133g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 2.32g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 2mg)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: