Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1750%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +34.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +108.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +24.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +200%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1750%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +5633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին B12 - 0.29
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +46.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +125%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +75.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +175%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
հավասար Վիտամին B12 - 0.29

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1121.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1037.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +259.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.5
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1121.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +16.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1037.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +259.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 2.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1212.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1076.3%
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1212.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1076.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding 100 grand bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 2.76g 2.5g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 19.33g 100 grand bar
Ածխաջրեր 19.74g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 105kcal 468kcal 100 grand bar
Շաքար 51.9g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1g 100 grand bar
Կալցիում 102mg 76mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.34mg 100 grand bar
Մագնեզիում 12mg 25mg 100 grand bar
Ֆոսֆոր 216mg 86mg Banana pudding
Կալիում 131mg 163mg 100 grand bar
Նատրիում 296mg 203mg 100 grand bar
Ցինկ 0.33mg 0.99mg 100 grand bar
Պղինձ 0.01mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.003mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 2µg 2.5µg 100 grand bar
Վիտամին A 170IU 127IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 38µg Banana pudding
Վիտամին E 0.42mg 100 grand bar
Վիտամին D 33IU 0IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.7mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.058mg 100 grand bar
Վիտամին B2 0.137mg 0.119mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.198mg 100 grand bar
Վիտամին B5 0.267mg 0.182mg Banana pudding
Վիտամին B6 0.036mg 0.016mg Banana pudding
Folate, total 4µg 5µg 100 grand bar
Վիտամին B12 0.3µg 0.29µg Banana pudding
Վիտամին K 6.2µg 100 grand bar
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 12mg Banana pudding
Հագեցած ճարպ 0.971g 11.9g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 51.9g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.929g)
Which food is lower in Նատրիում?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Նատրիում (difference - 93mg)
Which food is richer in minerals?
100 grand bar
100 grand bar is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: