Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Banana pudding և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Banana pudding vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1466.7%
հավասար Սելեն - 2.2
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +278.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +83.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +21.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1466.7%
հավասար Սելեն - 2.2

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +125%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +69.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +191.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +125%
հավասար Վիտամին B5 - 0.29

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1013.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +344.4%
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +73.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1013.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +94.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +344.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +319.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +125.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.967
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +319.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +125.4%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.967

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Banana pudding Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Banana pudding Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.74g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 2.76g 1.59g Banana pudding
Ճարպեր 1.7g 3.31g Tootsie roll
Ածխաջրեր 19.74g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 105kcal 387kcal Tootsie roll
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 56.32g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0.1g Tootsie roll
Կալցիում 102mg 36mg Banana pudding
Երկաթ 0.06mg 0.8mg Tootsie roll
Մագնեզիում 12mg 22mg Tootsie roll
Ֆոսֆոր 216mg 57mg Banana pudding
Կալիում 131mg 116mg Banana pudding
Նատրիում 296mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 0.33mg 0.4mg Tootsie roll
Պղինձ 0.01mg 0.13mg Tootsie roll
Մանգան 0.003mg 0.047mg Tootsie roll
Սելեն 2µg 2.2µg Tootsie roll
Վիտամին A 170IU 0IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 0µg Banana pudding
Վիտամին E 0.65mg Tootsie roll
Վիտամին D 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.8mg 0mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.033mg 0.056mg Tootsie roll
Վիտամին B2 0.137mg 0.07mg Banana pudding
Վիտամին B3 0.072mg 0.21mg Tootsie roll
Վիտամին B5 0.267mg 0.29mg Tootsie roll
Վիտամին B6 0.036mg 0.01mg Banana pudding
Folate, total 4µg 9µg Tootsie roll
Վիտամին B12 0.3µg 0µg Banana pudding
Վիտամին K 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.039mg 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.125mg 0.04mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg 0.06mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg 0.11mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg 0.09mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg 0.01mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg 0.05mg Banana pudding
Վալին 0.185mg 0.08mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg 0.03mg Banana pudding
Խոլեստերին 6mg 2mg Tootsie roll
Հագեցած ճարպ 0.971g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.46g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.118g 0.266g Tootsie roll
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Banana pudding Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Banana pudding
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
21%
Banana pudding
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 252mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.004g)
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 56.32g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: