Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bass և Port Salut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bass vs Port Salut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +409.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14% 3% 256%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 195% 17% 18% 155% 12% 70% 71% 8% 2% 80%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +112.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +141.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -83.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +81.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3321.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +41.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +409.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Bass
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +721.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +311.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +552.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +194%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 66% 5% 15% 0% 4% 56% 2% 13% 13% 14% 188% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +721.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +4163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +311.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +552.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +194%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +548.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +80%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.78
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.73 գ
Ճարպեր: 2.99 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.92 գ
24% 28% 45% 2%
Սպիտակուցներ: 23.78 գ
Ճարպեր: 28.2 գ
Ածխաջրեր: 0.57 գ
Ջուր: 45.45 գ
Այլ: 2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +61.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +843.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +117.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 23.78

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1003.8%
26% 34% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.005 գ
62% 35% 3%
Հագեցած ճարպ: 16.691 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.338 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.729 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +37.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1003.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bass Port Salut
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bass Port Salut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 0.57g Port Salut
Սպիտակուցներ 22.73g 23.78g Port Salut
Ճարպեր 2.99g 28.2g Port Salut
Ածխաջրեր 0g 0.57g Port Salut
Կալորիականություն 124kcal 352kcal Port Salut
Շաքար 0.57g Bass
Կալցիում 19mg 650mg Port Salut
Երկաթ 1.08mg 0.43mg Bass
Մագնեզիում 51mg 24mg Bass
Ֆոսֆոր 254mg 360mg Port Salut
Կալիում 328mg 136mg Bass
Նատրիում 88mg 534mg Bass
Ցինկ 0.51mg 2.6mg Port Salut
Պղինձ 0.04mg 0.022mg Bass
Մանգան 0.019mg 0.011mg Bass
Սելեն 46.8µg 14.5µg Bass
Վիտամին A 104IU 1092IU Port Salut
Վիտամին A, RAE 31µg 315µg Port Salut
Վիտամին E 0.24mg Port Salut
Վիտամին D 21IU Port Salut
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg Port Salut
Վիտամին B1 0.115mg 0.014mg Bass
Վիտամին B2 0.037mg 0.24mg Port Salut
Վիտամին B3 2.558mg 0.06mg Bass
Վիտամին B5 0.865mg 0.21mg Bass
Վիտամին B6 0.346mg 0.053mg Bass
Folate, total 10µg 18µg Port Salut
Վիտամին B12 4.41µg 1.5µg Bass
Choline, total 15.4mg Port Salut
Վիտամին K 2.4µg Port Salut
Տրիպտոֆան 0.255mg 0.343mg Port Salut
Տրեոնին 0.997mg 0.876mg Bass
Իզոլեյցին 1.047mg 1.446mg Port Salut
Լեյցին 1.848mg 2.482mg Port Salut
Լիզին 2.088mg 1.987mg Bass
Մեթիոնին 0.673mg 0.734mg Port Salut
Ֆենիլալանին 0.887mg 1.323mg Port Salut
Վալին 1.171mg 1.707mg Port Salut
Հիստիդին 0.669mg 0.686mg Port Salut
Խոլեստերին 103mg 123mg Bass
Հագեցած ճարպ 0.65g 16.691g Bass
22:6 n-3 (DHA) 0.75g 0g Bass
20:5 n-3 (EPA) 0.217g 0g Bass
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.846g 9.338g Port Salut
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.005g 0.729g Bass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bass Port Salut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Bass
30%
Port Salut
Mineral Summary Score
52%
Bass
62%
Port Salut

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Bass
Bass is lower in Շաքար (difference - 0.57g)
Which food is lower in Նատրիում?
Bass
Bass is lower in Նատրիում (difference - 446mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bass
Bass is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bass
Bass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.041g)
Which food is lower in glycemic index?
Bass
Bass is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Bass
Bass is cheaper (difference - $3.5)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients
  2. Port Salut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170849/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: