Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Bass և Tuna salad սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Bass and Tuna salad?

  • Bass is richer in Վիտամին B12, Վիտամին B6, Վիտամին B5, Ֆոսֆոր, Սելեն, and Մագնեզիում, while Tuna salad is higher in Վիտամին B3, and Պղինձ.
  • Bass's daily need coverage for Վիտամին B12 is 134% higher.
  • Tuna salad has 8 times less Խոլեստերին than Bass. Bass has 103mg of Խոլեստերին, while Tuna salad has 13mg.

We used Fish, bass, striped, cooked, dry heat and Fish, tuna salad types in this comparison.

Infographic

Bass vs Tuna salad infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +262.5%
հավասար Երկաթ - 1
հավասար Ցինկ - 0.56
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 38% 14% 77% 16% 53% 16% 49%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +168.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +84.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +262.5%
հավասար Երկաթ - 1
հավասար Ցինկ - 0.56

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Bass
6
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +271%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +232.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +327.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +267.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +161.9%
հավասար Վիտամին A - 97
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 8% 8% 17% 126% 16% 19% 6% 150% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +271%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +232.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +327.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +267.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +161.9%
հավասար Վիտամին A - 97

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bass Tuna salad
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bass Tuna salad Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 9.41g Tuna salad
Սպիտակուցներ 22.73g 16.04g Bass
Ճարպեր 2.99g 9.26g Tuna salad
Ածխաջրեր 0g 9.41g Tuna salad
Կալորիականություն 124kcal 187kcal Tuna salad
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 19mg 17mg Bass
Երկաթ 1.08mg 1mg Bass
Մագնեզիում 51mg 19mg Bass
Ֆոսֆոր 254mg 178mg Bass
Կալիում 328mg 178mg Bass
Նատրիում 88mg 402mg Bass
Ցինկ 0.51mg 0.56mg Tuna salad
Պղինձ 0.04mg 0.145mg Tuna salad
Վիտամին A 104IU 97IU Bass
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C 0mg 2.2mg Tuna salad
Վիտամին B1 0.115mg 0.031mg Bass
Վիտամին B2 0.037mg 0.07mg Tuna salad
Վիտամին B3 2.558mg 6.7mg Tuna salad
Վիտամին B5 0.865mg 0.26mg Bass
Վիտամին B6 0.346mg 0.081mg Bass
Folate, total 10µg 8µg Bass
Վիտամին B12 4.41µg 1.2µg Bass
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.255mg 0.18mg Bass
Տրեոնին 0.997mg 0.701mg Bass
Իզոլեյցին 1.047mg 0.739mg Bass
Լեյցին 1.848mg 1.293mg Bass
Լիզին 2.088mg 1.457mg Bass
Մեթիոնին 0.673mg 0.47mg Bass
Ֆենիլալանին 0.887mg 0.626mg Bass
Վալին 1.171mg 0.824mg Bass
Հիստիդին 0.669mg 0.467mg Bass
Խոլեստերին 103mg 13mg Tuna salad
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 0.65g 1.544g Bass
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.846g 2.887g Tuna salad
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.005g 4.122g Tuna salad

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bass Tuna salad
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
65
Bass
29
Tuna salad
Mineral Summary Score
32
Bass
33
Tuna salad

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
136%
Bass
96%
Tuna salad
Carbohydrates
0%
Bass
9%
Tuna salad
Fats
14%
Bass
43%
Tuna salad

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Tuna salad
Tuna salad is lower in Խոլեստերին (difference - 90mg)
Which food is lower in glycemic index?
Tuna salad
Tuna salad is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Նատրիում?
Bass
Bass is lower in Նատրիում (difference - 314mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bass
Bass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.894g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients
  2. Tuna salad - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175160/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: