Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Rolo սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Rolo infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +327.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 44% 16% 0% 31% 17% 25% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +314.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +110%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +153.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +327.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Rolo
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 8% 22% 0% 3% 5% 28% 1% 0% 0% 0% 42% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +200%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +72.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +12.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +172.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +450%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +154%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +179.1%
հավասար Այլ - 1.44
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
5% 21% 68% 5%
Սպիտակուցներ: 5.08 գ
Ճարպեր: 20.93 գ
Ածխաջրեր: 67.95 գ
Ջուր: 4.6 գ
Այլ: 1.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +19%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +80.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +154%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +179.1%
հավասար Այլ - 1.44

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +104.3%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
86% 12%
Հագեցած ճարպ: 14.542 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.104 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.265 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +27.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +104.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Rolo
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Rolo Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 67.05g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 5.08g Rolo
Ճարպեր 7.5g 20.93g Rolo
Ածխաջրեր 80.89g 67.95g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 474kcal Rolo
Շաքար 48g 63.93g Bit-o-honey
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0.9g Rolo
Կալցիում 35mg 145mg Rolo
Երկաթ 0.2mg 0.42mg Rolo
Մագնեզիում 7mg 0mg Bit-o-honey
Ֆոսֆոր 28mg 71mg Rolo
Կալիում 44mg 188mg Rolo
Նատրիում 295mg 188mg Rolo
Ցինկ 0.49mg 0mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg 0mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 0µg Bit-o-honey
Վիտամին A 0IU 121IU Rolo
Վիտամին A, RAE 0µg 34µg Rolo
Վիտամին E 0.3mg 1.1mg Rolo
Վիտամին C 0.8mg 0.9mg Rolo
Վիտամին B1 0.06mg 0.02mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.12mg Rolo
Վիտամին B3 0.069mg 0.04mg Bit-o-honey
Վիտամին B5 0.082mg 0mg Bit-o-honey
Վիտամին B6 0.009mg 0mg Bit-o-honey
Folate, total 2µg 0µg Bit-o-honey
Վիտամին B12 0.06µg 0.33µg Rolo
Վիտամին K 0µg 3.2µg Rolo
Խոլեստերին 0mg 12mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 14.542g Bit-o-honey
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 2.104g Rolo
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.265g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Rolo
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
10%
Rolo
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
13%
Rolo

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Rolo
Rolo is lower in Նատրիում (difference - 107mg)
Which food is lower in Շաքար?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Շաքար (difference - 15.93g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 9.042g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Rolo - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168765/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: