Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Bit-o-honey և Tapioca սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Bit-o-honey vs Tapioca infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +202.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 8% 5% 12% 4% 39% 14% 9% 5% 8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 3% 9% 36% 12% 16% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +40%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +442.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +192.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +202.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +53.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +237.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +316.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.075
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 6% 0% 3% 15% 11% 2% 5% 3% 2% 8% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 27% 3% 8% 33% 2% 17% 8% 3% 32% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +225%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +237.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +316.7%
հավասար Վիտամին B3 - 0.075

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +349.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +313.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803.7%
2% 8% 81% 8%
Սպիտակուցներ: 2 գ
Ճարպեր: 7.5 գ
Ածխաջրեր: 80.89 գ
Ջուր: 8.3 գ
Այլ: 1.31 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.88 գ
Ճարպեր: 1.67 գ
Ածխաջրեր: 19.56 գ
Ջուր: 75.01 գ
Այլ: 0.88 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +349.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +313.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +48.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +803.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +127.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +454.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82%
80% 15% 5%
Հագեցած ճարպ: 5.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.03 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.338 գ
66% 30% 4%
Հագեցած ճարպ: 0.991 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.452 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.061 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +127.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +454.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -82%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Bit-o-honey Tapioca
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Bit-o-honey Tapioca Opinion
Զուտ ածխաջրեր 80.69g 19.56g Bit-o-honey
Սպիտակուցներ 2g 2.88g Tapioca
Ճարպեր 7.5g 1.67g Bit-o-honey
Ածխաջրեր 80.89g 19.56g Bit-o-honey
Կալորիականություն 375kcal 105kcal Bit-o-honey
Շաքար 48g Tapioca
Բջջանյութ(Fiber) 0.2g 0g Bit-o-honey
Կալցիում 35mg 105mg Tapioca
Երկաթ 0.2mg 0.06mg Bit-o-honey
Մագնեզիում 7mg 12mg Tapioca
Ֆոսֆոր 28mg 82mg Tapioca
Կալիում 44mg 133mg Tapioca
Նատրիում 295mg 121mg Tapioca
Ցինկ 0.49mg 0.35mg Bit-o-honey
Պղինձ 0.026mg 0.012mg Bit-o-honey
Մանգան 0.038mg 0.007mg Bit-o-honey
Սելեն 1.3µg 2µg Tapioca
Վիտամին A 0IU 160IU Tapioca
Վիտամին A, RAE 0µg 47µg Tapioca
Վիտամին E 0.3mg Bit-o-honey
Վիտամին D 0IU 34IU Tapioca
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.9µg Tapioca
Վիտամին C 0.8mg 0.7mg Bit-o-honey
Վիտամին B1 0.06mg 0.03mg Bit-o-honey
Վիտամին B2 0.044mg 0.143mg Tapioca
Վիտամին B3 0.069mg 0.075mg Tapioca
Վիտամին B5 0.082mg 0.277mg Tapioca
Վիտամին B6 0.009mg 0.033mg Tapioca
Folate, total 2µg 4µg Tapioca
Վիտամին B12 0.06µg 0.25µg Tapioca
Choline, total 2.5mg Bit-o-honey
Տրիպտոֆան 0.041mg Tapioca
Տրեոնին 0.13mg Tapioca
Իզոլեյցին 0.173mg Tapioca
Լեյցին 0.282mg Tapioca
Լիզին 0.228mg Tapioca
Մեթիոնին 0.073mg Tapioca
Ֆենիլալանին 0.139mg Tapioca
Վալին 0.192mg Tapioca
Հիստիդին 0.078mg Tapioca
Խոլեստերին 0mg 6mg Bit-o-honey
Հագեցած ճարպ 5.5g 0.991g Tapioca
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.03g 0.452g Bit-o-honey
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.338g 0.061g Bit-o-honey

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Bit-o-honey Tapioca
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
4%
Bit-o-honey
11%
Tapioca
Mineral Summary Score
11%
Bit-o-honey
13%
Tapioca

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Tapioca
Tapioca is lower in Շաքար (difference - 48g)
Which food is lower in Նատրիում?
Tapioca
Tapioca is lower in Նատրիում (difference - 174mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tapioca
Tapioca is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.509g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Bit-o-honey
Bit-o-honey is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Bit-o-honey - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167564/nutrients
  2. Tapioca - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169612/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: