Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Brunost և Bass սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Brunost vs Bass infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
3
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2005.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27% 6% 80%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 41% 37% 109% 29% 12% 14% 14% 3% 256%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2005.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +37.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +74.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +329.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +123.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +110.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +107.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -85.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +222.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
4
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +970.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +173.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3635.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +287.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +214.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +82.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 0% 29% 9% 48% 52% 80% 8% 552% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +970.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +173.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +3635.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +287.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +214.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +82.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
2
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +887%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +135.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +445.8%
10% 30% 43% 13% 5%
Սպիտակուցներ: 9.65 գ
Ճարպեր: 29.51 գ
Ածխաջրեր: 42.65 գ
Ջուր: 13.44 գ
Այլ: 4.75 գ
23% 3% 73%
Սպիտակուցներ: 22.73 գ
Ճարպեր: 2.99 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.36 գ
Այլ: 0.92 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +887%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +416.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +135.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +445.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Bass
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +831.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.005
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 19.16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 7.879 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.938 գ
26% 34% 40%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.846 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.005 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +831.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.6%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 1.005

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Brunost Bass
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Brunost Bass Opinion
Զուտ ածխաջրեր 42.65g 0g Brunost
Սպիտակուցներ 9.65g 22.73g Bass
Ճարպեր 29.51g 2.99g Brunost
Ածխաջրեր 42.65g 0g Brunost
Կալորիականություն 466kcal 124kcal Brunost
Կալցիում 400mg 19mg Brunost
Երկաթ 0.52mg 1.08mg Bass
Մագնեզիում 70mg 51mg Brunost
Ֆոսֆոր 444mg 254mg Brunost
Կալիում 1409mg 328mg Brunost
Նատրիում 600mg 88mg Bass
Ցինկ 1.14mg 0.51mg Brunost
Պղինձ 0.08mg 0.04mg Brunost
Մանգան 0.04mg 0.019mg Brunost
Սելեն 14.5µg 46.8µg Bass
Վիտամին A 1113IU 104IU Brunost
Վիտամին A, RAE 334µg 31µg Brunost
Վիտամին B1 0.315mg 0.115mg Brunost
Վիտամին B2 1.382mg 0.037mg Brunost
Վիտամին B3 0.813mg 2.558mg Bass
Վիտամին B5 3.351mg 0.865mg Brunost
Վիտամին B6 0.271mg 0.346mg Bass
Folate, total 5µg 10µg Bass
Վիտամին B12 2.42µg 4.41µg Bass
Տրիպտոֆան 0.135mg 0.255mg Bass
Տրեոնին 0.393mg 0.997mg Bass
Իզոլեյցին 0.519mg 1.047mg Bass
Լեյցին 0.992mg 1.848mg Bass
Լիզին 0.814mg 2.088mg Bass
Մեթիոնին 0.318mg 0.673mg Bass
Ֆենիլալանին 0.54mg 0.887mg Bass
Վալին 0.765mg 1.171mg Bass
Հիստիդին 0.293mg 0.669mg Bass
Խոլեստերին 94mg 103mg Brunost
Հագեցած ճարպ 19.16g 0.65g Bass
22:6 n-3 (DHA) 0.75g Bass
20:5 n-3 (EPA) 0.217g Bass
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.879g 0.846g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.938g 1.005g Bass

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Brunost Bass
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
81%
Brunost
60%
Bass
Mineral Summary Score
72%
Brunost
52%
Bass

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Brunost
Brunost is relatively richer in minerals
Which food is lower in Խոլեստերին?
Brunost
Brunost is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Bass
Bass is lower in Նատրիում (difference - 512mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bass
Bass is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.51g)
Which food is lower in glycemic index?
Bass
Bass is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food is cheaper?
Bass
Bass is cheaper (difference - $3)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients
  2. Bass - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174228/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: