Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Burbot և Perch սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Burbot vs Perch infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Burbot
4
:
6
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.4%
հավասար Երկաթ - 1.16
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Ֆոսֆոր - 257
հավասար Մանգան - 0.9
հավասար Սելեն - 16.1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 43% 29% 110% 46% 16% 26% 85% 117% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 44% 27% 110% 30% 10% 39% 64% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +50.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +59.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -36.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +47.4%
հավասար Երկաթ - 1.16
հավասար Մագնեզիում - 38
հավասար Ֆոսֆոր - 257
հավասար Մանգան - 0.9
հավասար Սելեն - 16.1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Burbot
4
:
5
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +436.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +402.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +139.1%
հավասար Վիտամին B3 - 1.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 107% 40% 37% 10% 80% 0.75% 115% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.7% 20% 28% 36% 52% 32% 4.5% 275% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +436.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +43.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +402.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +500%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +139.1%
հավասար Վիտամին B3 - 1.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Burbot
2
:
2
Perch
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86
հավասար Ջուր - 73.25
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.76 գ
Ճարպեր: 1.04 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.41 գ
Այլ: 0.79 գ
25% 73%
Սպիտակուցներ: 24.86 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.25 գ
Այլ: 0.71 գ
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +11.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +13.5%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.86
հավասար Ջուր - 73.25

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Burbot
1
:
2
Perch
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +23.9%
28% 22% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.209 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.17 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.381 գ
26% 22% 52%
Հագեցած ճարպ: 0.237 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.195 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.472 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -11.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +14.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +23.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Burbot Perch
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Burbot Perch Opinion
Սպիտակուցներ 24.76g 24.86g Perch
Ճարպեր 1.04g 1.18g Perch
Կալորիականություն 115kcal 117kcal Perch
Կալցիում 64mg 102mg Perch
Երկաթ 1.15mg 1.16mg Perch
Մագնեզիում 41mg 38mg Burbot
Ֆոսֆոր 256mg 257mg Perch
Կալիում 518mg 344mg Burbot
Նատրիում 124mg 79mg Perch
Ցինկ 0.97mg 1.43mg Perch
Պղինձ 0.256mg 0.192mg Burbot
Մանգան 0.897mg 0.9mg Perch
Սելեն 16.2µg 16.1µg Burbot
Վիտամին A 17IU 32IU Perch
Վիտամին A, RAE 5µg 10µg Perch
Վիտամին C 0mg 1.7mg Perch
Վիտամին B1 0.429mg 0.08mg Burbot
Վիտամին B2 0.172mg 0.12mg Burbot
Վիտամին B3 1.973mg 1.9mg Burbot
Վիտամին B5 0.173mg 0.87mg Perch
Վիտամին B6 0.346mg 0.14mg Burbot
Folate, total 1µg 6µg Perch
Վիտամին B12 0.92µg 2.2µg Perch
Տրիպտոֆան 0.277mg 0.278mg Perch
Տրեոնին 1.085mg 1.09mg Perch
Իզոլեյցին 1.141mg 1.145mg Perch
Լեյցին 2.012mg 2.02mg Perch
Լիզին 2.274mg 2.283mg Perch
Մեթիոնին 0.733mg 0.736mg Perch
Ֆենիլալանին 0.966mg 0.97mg Perch
Վալին 1.275mg 1.281mg Perch
Հիստիդին 0.729mg 0.732mg Perch
Խոլեստերին 77mg 115mg Burbot
Հագեցած ճարպ 0.209g 0.237g Burbot
22:6 n-3 (DHA) 0.123g 0.223g Perch
20:5 n-3 (EPA) 0.09g 0.101g Perch
22:5 n-3 (DPA) 0.033g 0.036g Perch
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.17g 0.195g Perch
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.381g 0.472g Perch

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Burbot Perch
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
30%
Burbot
35%
Perch
Mineral Summary Score
58%
Burbot
56%
Perch

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Perch
Perch is lower in Նատրիում (difference - 45mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Burbot
Burbot is lower in Խոլեստերին (difference - 38mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Burbot
Burbot is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.028g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Burbot - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174230/nutrients
  2. Perch - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173679/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: