Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Butterfinger և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Butterfinger vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +203%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1830%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +122.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +1216.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +67.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +203%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1830%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +16233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +45%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +183.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +122.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3579.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +121%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +650%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +3579.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +38.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +121%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +650%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1011.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +269.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5958.5%
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +95.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1011.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +269.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +5958.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1012.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2581.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1012.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2581.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -89.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Butterfinger Banana pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Butterfinger Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 70.9g 19.74g Butterfinger
Սպիտակուցներ 5.4g 2.76g Butterfinger
Ճարպեր 18.9g 1.7g Butterfinger
Ածխաջրեր 72.9g 19.74g Butterfinger
Կալորիականություն 459kcal 105kcal Butterfinger
Շաքար 45.9g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0g Butterfinger
Կալցիում 36mg 102mg Banana pudding
Երկաթ 0.79mg 0.06mg Butterfinger
Մագնեզիում 48mg 12mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 97mg 216mg Banana pudding
Կալիում 220mg 131mg Butterfinger
Նատրիում 230mg 296mg Butterfinger
Ցինկ 1mg 0.33mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg 0.01mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg 0.003mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg 2µg Butterfinger
Վիտամին A 0IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 0µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.121mg 0.033mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg 0.137mg Banana pudding
Վիտամին B3 2.649mg 0.072mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg 0.267mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg 0.036mg Butterfinger
Folate, total 28µg 4µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg 0.3µg Banana pudding
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 0mg 6mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Banana pudding
Հագեցած ճարպ 9.5g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.119g 0.46g Butterfinger
Պոլիչհագեցած ճարպ 3.164g 0.118g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Butterfinger Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Butterfinger
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
34%
Butterfinger
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Նատրիում (difference - 66mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is richer in minerals?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 45.9g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.529g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: