Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carambola և Longan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carambola vs Longan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40.5%
հավասար Մագնեզիում - 10
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 3% 8% 6% 12% 1% 4% 46% 5% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 8% 9% 24% 0% 2% 57% 7% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +140%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +62.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +100%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -100%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +23.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40.5%
հավասար Մագնեզիում - 10

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
3
Longan
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +775%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 3% 0% 115% 4% 4% 7% 24% 4% 9% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 280% 8% 33% 6% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +144.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +121.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +775%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +230%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +125%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%
հավասար Ջուր - 82.75
7% 91%
Սպիտակուցներ: 1.04 գ
Ճարպեր: 0.33 գ
Ածխաջրեր: 6.73 գ
Ջուր: 91.38 գ
Այլ: 0.52 գ
15% 83%
Սպիտակուցներ: 1.31 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 15.14 գ
Ջուր: 82.75 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +230%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +10.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +125%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +34.6%
հավասար Ջուր - 82.75

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carambola Longan
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carambola Longan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 3.93g 14.04g Longan
Սպիտակուցներ 1.04g 1.31g Longan
Ճարպեր 0.33g 0.1g Carambola
Ածխաջրեր 6.73g 15.14g Longan
Կալորիականություն 31kcal 60kcal Longan
Շաքար 3.98g Longan
Բջջանյութ(Fiber) 2.8g 1.1g Carambola
Կալցիում 3mg 1mg Carambola
Երկաթ 0.08mg 0.13mg Longan
Մագնեզիում 10mg 10mg
Ֆոսֆոր 12mg 21mg Longan
Կալիում 133mg 266mg Longan
Նատրիում 2mg 0mg Longan
Ցինկ 0.12mg 0.05mg Carambola
Պղինձ 0.137mg 0.169mg Longan
Մանգան 0.037mg 0.052mg Longan
Սելեն 0.6µg Carambola
Վիտամին A 61IU Carambola
Վիտամին A, RAE 3µg Carambola
Վիտամին E 0.15mg Carambola
Վիտամին C 34.4mg 84mg Longan
Վիտամին B1 0.014mg 0.031mg Longan
Վիտամին B2 0.016mg 0.14mg Longan
Վիտամին B3 0.367mg 0.3mg Carambola
Վիտամին B5 0.391mg Carambola
Վիտամին B6 0.017mg Carambola
Folate, total 12µg Carambola
Տրիպտոֆան 0.008mg Carambola
Տրեոնին 0.044mg 0.034mg Carambola
Իզոլեյցին 0.044mg 0.026mg Carambola
Լեյցին 0.077mg 0.054mg Carambola
Լիզին 0.077mg 0.046mg Carambola
Մեթիոնին 0.021mg 0.013mg Carambola
Ֆենիլալանին 0.037mg 0.03mg Carambola
Վալին 0.05mg 0.058mg Longan
Հիստիդին 0.008mg 0.012mg Longan
Հագեցած ճարպ 0.019g Longan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.03g Carambola
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.184g Carambola

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carambola Longan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Carambola
27%
Longan
Mineral Summary Score
9%
Carambola
11%
Longan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Longan
Longan is lower in Շաքար (difference - 3.98g)
Which food is lower in Նատրիում?
Longan
Longan is lower in Նատրիում (difference - 2mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Longan
Longan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.019g)
Which food is cheaper?
Longan
Longan is cheaper (difference - $0.4)
Which food is richer in vitamins?
Carambola
Carambola is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (45)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carambola - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171715/nutrients
  2. Longan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169089/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: