Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Reese's fast break սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Reese's fast break infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +249.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 19% 36% 35% 56% 26% 44% 26% 60% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +249.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +657.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +325%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 2% 33% 24% 67% 26% 17% 30% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +657.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +325%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10.5%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
հավասար Այլ - 2.22
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
9% 23% 62% 4% 2%
Սպիտակուցներ: 8.66 գ
Ճարպեր: 23.42 գ
Ածխաջրեր: 61.6 գ
Ջուր: 4.1 գ
Այլ: 2.22 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +65.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +10.5%
հավասար Ածխաջրեր - 61.6
հավասար Այլ - 2.22

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +587.3%
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
38% 42% 20%
Հագեցած ճարպ: 8.23 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 8.94 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 4.33 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +587.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Reese's fast break
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Reese's fast break Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 58.7g Caramello
Սպիտակուցներ 6.19g 8.66g Reese's fast break
Ճարպեր 21.19g 23.42g Reese's fast break
Ածխաջրեր 63.81g 61.6g Caramello
Կալորիականություն 462kcal 474kcal Reese's fast break
Շաքար 56.92g 53.08g Reese's fast break
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 2.9g Reese's fast break
Կալցիում 213mg 61mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.96mg Caramello
Մագնեզիում 48mg Reese's fast break
Ֆոսֆոր 150mg 130mg Caramello
Կալիում 341mg 284mg Caramello
Նատրիում 122mg 330mg Caramello
Ցինկ 0.94mg Reese's fast break
Պղինձ 0.18mg Reese's fast break
Վիտամին A 303IU 40IU Caramello
Վիտամին C 1.7mg 0.4mg Caramello
Վիտամին B1 0.13mg Reese's fast break
Վիտամին B2 0.1mg Reese's fast break
Վիտամին B3 3.57mg Reese's fast break
Վիտամին B5 0.42mg Reese's fast break
Վիտամին B6 0.07mg Reese's fast break
Folate, total 39µg Reese's fast break
Խոլեստերին 27mg 4mg Reese's fast break
Հագեցած ճարպ 12.72g 8.23g Reese's fast break
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 8.94g Reese's fast break
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 4.33g Reese's fast break

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Reese's fast break
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
15%
Reese's fast break
Mineral Summary Score
22%
Caramello
30%
Reese's fast break

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Շաքար (difference - 3.84g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Խոլեստերին (difference - 23mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's fast break
Reese's fast break is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.49g)
Which food is richer in vitamins?
Reese's fast break
Reese's fast break is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 208mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Reese's fast break - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169630/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: