Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և 100 grand bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs 100 grand bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.9%
հավասար Պղինձ - 0.185
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 23% 13% 18% 37% 15% 27% 27% 62% 23% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +298.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +279.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +46.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +288.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +256.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +108%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.9%
հավասար Պղինձ - 0.185

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
8
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +425.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.5%
հավասար Վիտամին B12 - 0.29
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8% 9% 0% 3% 15% 28% 4% 11% 4% 4% 37% 14% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +273.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +72.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +49.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +425.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +312.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +712.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +320%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1170%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +40%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +29.5%
հավասար Վիտամին B12 - 0.29

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +296.1%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 19% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 2.5 գ
Ճարպեր: 19.33 գ
Ածխաջրեր: 70.97 գ
Ջուր: 6.1 գ
Այլ: 1.1 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +226%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +62.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +141.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +296.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1150.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +370.5%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
62% 31% 7%
Հագեցած ճարպ: 11.9 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 6.039 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.388 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -59%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1150.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +370.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob 100 grand bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob 100 grand bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 69.97g 100 grand bar
Սպիտակուցներ 8.15g 2.5g Carob
Ճարպեր 31.36g 19.33g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 70.97g 100 grand bar
Կալորիականություն 540kcal 468kcal Carob
Շաքար 34.11g 51.9g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1g Carob
Կալցիում 303mg 76mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.34mg Carob
Մագնեզիում 36mg 25mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 86mg Carob
Կալիում 633mg 163mg Carob
Նատրիում 107mg 203mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.99mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.185mg 100 grand bar
Մանգան 0.14mg 0.172mg 100 grand bar
Սելեն 5.2µg 2.5µg Carob
Վիտամին A 10IU 127IU 100 grand bar
Վիտամին A, RAE 1µg 38µg 100 grand bar
Վիտամին E 1.57mg 0.42mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.7mg 100 grand bar
Վիտամին B1 0.1mg 0.058mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.119mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.198mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.182mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.016mg Carob
Folate, total 21µg 5µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.29µg 100 grand bar
Choline, total 19mg 24.6mg 100 grand bar
Վիտամին K 7.7µg 6.2µg Carob
Խոլեստերին 1mg 12mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 11.9g 100 grand bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 6.039g 100 grand bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 1.388g 100 grand bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob 100 grand bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
11%
100 grand bar
Mineral Summary Score
49%
Carob
26%
100 grand bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 17.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 96mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 11mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
100 grand bar
100 grand bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.118g)
Which food is lower in glycemic index?
100 grand bar
100 grand bar is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. 100 grand bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168761/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: