Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Banana pudding սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Banana pudding infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +383.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +969.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1730%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 3% 9% 93% 12% 39% 10% 4% 1% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +197.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +2050%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +383.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +969.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1730%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +160%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
հավասար Վիտամին B12 - 0.3
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 32% 2% 17% 9% 3% 38% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +203%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +29.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +180.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +261.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +60%
հավասար Վիտամին B12 - 0.3

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +195.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1744.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4739%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 2% 20% 75%
Սպիտակուցներ: 2.76 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 19.74 գ
Ջուր: 74.52 գ
Այլ: 1.28 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +195.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1744.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +107.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4739%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.46
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
63% 30% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.971 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.118 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +150%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.46

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Banana pudding
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Banana pudding Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 19.74g Carob
Սպիտակուցներ 8.15g 2.76g Carob
Ճարպեր 31.36g 1.7g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 19.74g Carob
Կալորիականություն 540kcal 105kcal Carob
Շաքար 34.11g Banana pudding
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0g Carob
Կալցիում 303mg 102mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.06mg Carob
Մագնեզիում 36mg 12mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 216mg Banana pudding
Կալիում 633mg 131mg Carob
Նատրիում 107mg 296mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.33mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.01mg Carob
Մանգան 0.14mg 0.003mg Carob
Սելեն 5.2µg 2µg Carob
Վիտամին A 10IU 170IU Banana pudding
Վիտամին A, RAE 1µg 46µg Banana pudding
Վիտամին E 1.57mg Carob
Վիտամին D 0IU 33IU Banana pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.8µg Banana pudding
Վիտամին C 0.5mg 0.8mg Banana pudding
Վիտամին B1 0.1mg 0.033mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.137mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.072mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.267mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.036mg Carob
Folate, total 21µg 4µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.3µg Banana pudding
Choline, total 19mg Carob
Վիտամին K 7.7µg Carob
Տրիպտոֆան 0.039mg Banana pudding
Տրեոնին 0.125mg Banana pudding
Իզոլեյցին 0.167mg Banana pudding
Լեյցին 0.271mg Banana pudding
Լիզին 0.219mg Banana pudding
Մեթիոնին 0.07mg Banana pudding
Ֆենիլալանին 0.134mg Banana pudding
Վալին 0.185mg Banana pudding
Հիստիդին 0.075mg Banana pudding
Խոլեստերին 1mg 6mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 0.971g Banana pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 0.46g Carob
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.118g Carob

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Banana pudding
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
11%
Banana pudding
Mineral Summary Score
49%
Carob
21%
Banana pudding

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 189mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Շաքար (difference - 34.11g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Banana pudding
Banana pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 28.047g)
Which food is lower in glycemic index?
Banana pudding
Banana pudding is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Banana pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167588/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: