Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +339.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +207%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +685.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +339.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +163.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +76.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +207%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +550%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +685.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +58.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +23%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +154.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +80%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +482.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +161.9%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +51.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.9%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +54%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +39.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.9%
հավասար Ածխաջրեր - 59.86

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +823.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +537.3%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
72% 20% 8%
Հագեցած ճարպ: 16.42 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 4.46 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -43.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +823.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +537.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Reese's pieces
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 56.86g Reese's pieces
Սպիտակուցներ 8.15g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 31.36g 24.77g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 59.86g Reese's pieces
Կալորիականություն 540kcal 497kcal Carob
Շաքար 34.11g 53.25g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 3g Carob
Կալցիում 303mg 69mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.49mg Carob
Մագնեզիում 36mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 126mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 633mg 359mg Carob
Նատրիում 107mg 194mg Carob
Ցինկ 3.53mg 1.15mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.14mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 5.2µg 0.8µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 0.99mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0.178mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 1.04mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0.75mg 0.61mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.11mg Carob
Folate, total 21µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0.28µg 0.11µg Carob
Choline, total 19mg 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 7.7µg 5.9µg Carob
Խոլեստերին 1mg 0mg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 29.018g 16.42g Reese's pieces
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
49%
Carob
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.598g)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 19.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 87mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: