Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Skor bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Skor bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
10
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +910%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1976.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +357.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 22% 8% 27% 14% 42% 5% 14% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +910%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +126.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +260%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +106.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +313.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1976.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +357.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +170.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +490.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +512.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.7%
հավասար Վիտամին C - 0.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 12% 3% 2% 5% 24% 3% 3% 6% 2% 27% 2% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +170.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +78%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +700%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +490.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +950%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +512.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1940%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11.7%
հավասար Վիտամին C - 0.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carob
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +160.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +121.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ջուր - 1.57
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 30% 64%
Սպիտակուցներ: 3.13 գ
Ճարպեր: 30.37 գ
Ածխաջրեր: 63.73 գ
Ջուր: 1.57 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +160.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +121.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +13.2%
հավասար Ճարպեր - 30.37
հավասար Ջուր - 1.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carob
0
:
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1911.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +303.7%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
63% 33% 4%
Հագեցած ճարպ: 18.78 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.714 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.191 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1911.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +303.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Skor bar
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Skor bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 62.43g Skor bar
Սպիտակուցներ 8.15g 3.13g Carob
Ճարպեր 31.36g 30.37g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 63.73g Skor bar
Կալորիականություն 540kcal 541kcal Skor bar
Շաքար 34.11g 59.89g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.3g Carob
Կալցիում 303mg 30mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.57mg Carob
Մագնեզիում 36mg 10mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 61mg Carob
Կալիում 633mg 153mg Carob
Նատրիում 107mg 317mg Carob
Ցինկ 3.53mg 0.17mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.04mg Carob
Մանգան 0.14mg 0mg Carob
Սելեն 5.2µg 0µg Carob
Վիտամին A 10IU 204IU Skor bar
Վիտամին A, RAE 1µg 61µg Skor bar
Վիտամին E 1.57mg 0.58mg Carob
Վիտամին D 0IU 3IU Skor bar
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.1µg Skor bar
Վիտամին C 0.5mg 0.5mg
Վիտամին B1 0.1mg 0.02mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.1mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.13mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.04mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.022mg Carob
Folate, total 21µg 2µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0.21µg Carob
Choline, total 19mg 3.1mg Carob
Վիտամին K 7.7µg 8.6µg Skor bar
Խոլեստերին 1mg 53mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 18.78g Skor bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 9.714g Skor bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 1.191g Skor bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Skor bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
9%
Skor bar
Mineral Summary Score
49%
Carob
14%
Skor bar

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skor bar
Skor bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.238g)
Which food is lower in glycemic index?
Skor bar
Skor bar is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 25.78g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 210mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 52mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Skor bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168757/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: