Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Tootsie roll սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Tootsie roll infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +445.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +782.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +197.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +136.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 16% 25% 11% 6% 11% 44% 7% 12%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +741.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +61.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +121.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +445.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +782.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +40.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +197.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +136.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
12
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +141.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 14% 0% 0% 14% 17% 4% 18% 3% 7% 0% 0% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +141.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +78.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +395.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +158.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1200%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +24.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +412.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +847.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +291.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +334.4%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
3% 88% 7%
Սպիտակուցներ: 1.59 գ
Ճարպեր: 3.31 գ
Ածխաջրեր: 87.73 գ
Ջուր: 6.69 գ
Այլ: 0.68 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +412.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +847.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +291.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +334.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +10.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +299.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.266
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
31% 61% 8%
Հագեցած ճարպ: 0.967 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.929 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.266 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +10.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +299.4%
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 0.266

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Tootsie roll
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Tootsie roll Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 87.63g Tootsie roll
Սպիտակուցներ 8.15g 1.59g Carob
Ճարպեր 31.36g 3.31g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 87.73g Tootsie roll
Կալորիականություն 540kcal 387kcal Carob
Օսլա 15.3g Tootsie roll
Ֆրուկտոզա 0.4g Tootsie roll
Շաքար 34.11g 56.32g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 0.1g Carob
Կալցիում 303mg 36mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.8mg Carob
Մագնեզիում 36mg 22mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 57mg Carob
Կալիում 633mg 116mg Carob
Նատրիում 107mg 44mg Tootsie roll
Ցինկ 3.53mg 0.4mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.13mg Carob
Մանգան 0.14mg 0.047mg Carob
Սելեն 5.2µg 2.2µg Carob
Վիտամին A 10IU 0IU Carob
Վիտամին A, RAE 1µg 0µg Carob
Վիտամին E 1.57mg 0.65mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0mg Carob
Վիտամին B1 0.1mg 0.056mg Carob
Վիտամին B2 0.178mg 0.07mg Carob
Վիտամին B3 1.04mg 0.21mg Carob
Վիտամին B5 0.75mg 0.29mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.01mg Carob
Folate, total 21µg 9µg Carob
Վիտամին B12 0.28µg 0µg Carob
Choline, total 19mg Carob
Վիտամին K 7.7µg 9.6µg Tootsie roll
Տրիպտոֆան 0.19mg Tootsie roll
Տրեոնին 0.04mg Tootsie roll
Իզոլեյցին 0.06mg Tootsie roll
Լեյցին 0.11mg Tootsie roll
Լիզին 0.09mg Tootsie roll
Մեթիոնին 0.01mg Tootsie roll
Ֆենիլալանին 0.05mg Tootsie roll
Վալին 0.08mg Tootsie roll
Հիստիդին 0.03mg Tootsie roll
Խոլեստերին 1mg 2mg Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 0.967g Tootsie roll
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 1.929g Tootsie roll
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.266g Carob
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.016g Tootsie roll

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Tootsie roll
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
8%
Tootsie roll
Mineral Summary Score
49%
Carob
17%
Tootsie roll

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 28.051g)
Which food is lower in glycemic index?
Tootsie roll
Tootsie roll is lower in glycemic index (difference - 39)
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 22.21g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Carob
Carob is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Tootsie roll - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167971/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: