Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carob և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carob vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
8
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +240.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +233%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +95%
հավասար Պղինձ - 0.197
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 91% 49% 26% 54% 56% 14% 97% 61% 19% 29%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +59.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +240.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -46%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +233%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +95%
հավասար Պղինձ - 0.197

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carob
4
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +183%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +570%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +17.9%
հավասար Վիտամին B3 - 1.109
հավասար Choline, total - 20.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 32% 0% 2% 25% 42% 20% 45% 30% 16% 35% 11% 20%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +112.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +183%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +420%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +570%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +55%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +16.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +17.9%
հավասար Վիտամին B3 - 1.109
հավասար Choline, total - 20.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carob
3
:
2
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +119.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +174.7%
8% 31% 56% 3%
Սպիտակուցներ: 8.15 գ
Ճարպեր: 31.36 գ
Ածխաջրեր: 56.29 գ
Ջուր: 1.54 գ
Այլ: 2.66 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +66%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +26.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +119.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +15.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +174.7%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carob
0
:
3
Twix
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +518.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.9%
97%
Հագեցած ճարպ: 29.018 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.483 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.295 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -34.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +518.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carob Twix
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carob Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 52.49g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 8.15g 4.91g Carob
Ճարպեր 31.36g 24.85g Carob
Ածխաջրեր 56.29g 64.8g Twix
Կալորիականություն 540kcal 502kcal Carob
Շաքար 34.11g 48.25g Carob
Բջջանյութ(Fiber) 3.8g 1.1g Carob
Կալցիում 303mg 106mg Carob
Երկաթ 1.29mg 0.81mg Carob
Մագնեզիում 36mg 27mg Carob
Ֆոսֆոր 126mg 105mg Carob
Կալիում 633mg 186mg Carob
Նատրիում 107mg 198mg Carob
Ցինկ 3.53mg 1.06mg Carob
Պղինձ 0.183mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.14mg 0.273mg Twix
Սելեն 5.2µg 4.3µg Carob
Վիտամին A 10IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 1µg 20µg Twix
Վիտամին E 1.57mg 0.74mg Carob
Վիտամին C 0.5mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.1mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.178mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 1.04mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.75mg 0.265mg Carob
Վիտամին B6 0.13mg 0.025mg Carob
Folate, total 21µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.28µg 0.33µg Twix
Choline, total 19mg 20.9mg Twix
Վիտամին K 7.7µg 5.6µg Carob
Խոլեստերին 1mg 7mg Carob
Տրանս ճարպ 0g 0.342g Carob
Հագեցած ճարպ 29.018g 18.96g Twix
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.483g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.295g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carob Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
21%
Carob
18%
Twix
Mineral Summary Score
49%
Carob
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twix
Twix is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.058g)
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Carob
Carob is lower in Շաքար (difference - 14.14g)
Which food is lower in Նատրիում?
Carob
Carob is lower in Նատրիում (difference - 91mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Carob
Carob is lower in Խոլեստերին (difference - 6mg)
Which food is lower in glycemic index?
Carob
Carob is lower in glycemic index (difference - 5)
Which food is richer in minerals?
Carob
Carob is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carob - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167973/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: