Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Cassava և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Cassava vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
7
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +575%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +692.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
հավասար Մագնեզիում - 22
հավասար Մանգան - 0.395
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 11% 15% 12% 24% 2% 10% 34% 51% 4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +575%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +692.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +170.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +126.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +42.9%
հավասար Մագնեզիում - 22
հավասար Մանգան - 0.395

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
9
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20069.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +752.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +207.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11689.5%
հավասար Վիտամին C - 20.2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 4% 0% 69% 22% 12% 17% 7% 21% 21% 0% 5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +20069.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +752.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +86.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +168.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +43%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +200.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +207.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +11689.5%
հավասար Վիտամին C - 20.2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
:
4
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1235.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +133.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.6%
38% 60%
Սպիտակուցներ: 1.36 գ
Ճարպեր: 0.28 գ
Ածխաջրեր: 38.06 գ
Ջուր: 59.68 գ
Այլ: 0.62 գ
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +1235.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +133.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +51.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
:
2
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +170.8%
38% 38% 24%
Հագեցած ճարպ: 0.074 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.075 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.048 գ
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +188.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +170.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cassava Rapini
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cassava Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 36.26g 0.15g Cassava
Սպիտակուցներ 1.36g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.28g 0.49g Rapini
Ածխաջրեր 38.06g 2.85g Cassava
Կալորիականություն 160kcal 22kcal Cassava
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 1.7g 0.38g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 1.8g 2.7g Rapini
Կալցիում 16mg 108mg Rapini
Երկաթ 0.27mg 2.14mg Rapini
Մագնեզիում 21mg 22mg Rapini
Ֆոսֆոր 27mg 73mg Rapini
Կալիում 271mg 196mg Cassava
Նատրիում 14mg 33mg Cassava
Ցինկ 0.34mg 0.77mg Rapini
Պղինձ 0.1mg 0.042mg Cassava
Մանգան 0.384mg 0.395mg Rapini
Սելեն 0.7µg 1µg Rapini
Վիտամին A 13IU 2622IU Rapini
Վիտամին A, RAE 1µg 131µg Rapini
Վիտամին E 0.19mg 1.62mg Rapini
Վիտամին C 20.6mg 20.2mg Cassava
Վիտամին B1 0.087mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.048mg 0.129mg Rapini
Վիտամին B3 0.854mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.107mg 0.322mg Rapini
Վիտամին B6 0.088mg 0.171mg Rapini
Folate, total 27µg 83µg Rapini
Վիտամին K 1.9µg 224µg Rapini
Տրիպտոֆան 0.019mg 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.028mg 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.027mg 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.039mg 0.17mg Rapini
Լիզին 0.044mg 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.011mg 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.026mg 0.128mg Rapini
Վալին 0.035mg 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.02mg 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.074g 0.05g Rapini
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.075g 0.026g Cassava
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.048g 0.13g Rapini

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cassava Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Cassava
86%
Rapini
Mineral Summary Score
16%
Cassava
27%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 1.32g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rapini
Rapini is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.024g)
Which food is lower in glycemic index?
Rapini
Rapini is lower in glycemic index (difference - 62)
Which food is richer in minerals?
Rapini
Rapini is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Rapini
Rapini is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Cassava
Cassava is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is cheaper?
Cassava
Cassava is cheaper (difference - $0.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cassava - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169985/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: