Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +255.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +137.1%
հավասար Մագնեզիում - 20
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +255.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +35.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +15%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +10.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -41.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +116.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +137.1%
հավասար Մագնեզիում - 20

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +76.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +54.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +42.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +76.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +171.4%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +72.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +35.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +42.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1084%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +797.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +276.8%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1084%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +797.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +276.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +297.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +97%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
83% 15% 2%
Հագեցած ճարպ: 12.016 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.23 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.26 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +297.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +97%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Milky way
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 70.17g Milky way
Սպիտակուցներ 3.15g 4.01g Milky way
Ճարպեր 1.92g 17.23g Milky way
Ածխաջրեր 18.89g 71.17g Milky way
Կալորիականություն 105kcal 456kcal Milky way
Շաքար 59.69g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1g Milky way
Կալցիում 104mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.4mg 0.49mg Milky way
Մագնեզիում 19mg 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 238mg 67mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 124mg Chocolate pudding
Նատրիում 284mg 167mg Milky way
Ցինկ 0.43mg 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.068mg 0.147mg Milky way
Մանգան 0.062mg 0.147mg Milky way
Սելեն 2.3µg 2µg Chocolate pudding
Վիտամին A 170IU 110IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 31µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.89mg Milky way
Վիտամին D 33IU 16IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0.4µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.7mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.147mg 0.103mg Chocolate pudding
Վիտամին B3 0.108mg 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.274mg 0.155mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.014mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 4µg Chocolate pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0.18µg Chocolate pudding
Choline, total 16.5mg Milky way
Վիտամին K 3.6µg Milky way
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 9mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.206g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 12.016g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
10%
Milky way
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 117mg)
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 59.69g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 3mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.952g)
Which food is lower in glycemic index?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in glycemic index (difference - 11)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: