Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chocolate pudding և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chocolate pudding vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +340.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +87%
հավասար Կալցիում - 106
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 15% 14% 102% 15% 38% 12% 23% 9% 13%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +10.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -30.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +146.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +189.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +340.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +87%
հավասար Կալցիում - 106

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +52%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +355.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +926.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +420%
հավասար Վիտամին B5 - 0.265
հավասար Վիտամին B12 - 0.33
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 11% 0% 24% 3% 9% 34% 3% 17% 9% 4% 39% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +153.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +52%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +355.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +926.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +420%
հավասար Վիտամին B5 - 0.265
հավասար Վիտամին B12 - 0.33

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1663.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1194.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +243%
3% 2% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.15 գ
Ճարպեր: 1.92 գ
Ածխաջրեր: 18.89 գ
Ջուր: 74.59 գ
Այլ: 1.45 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1663.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +19.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +55.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1194.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +243%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +375.8%
61% 32% 8%
Հագեցած ճարպ: 1.064 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.561 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
84% 13% 3%
Հագեցած ճարպ: 18.96 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.988 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.628 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +375.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chocolate pudding Twix
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chocolate pudding Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 18.49g 63.7g Twix
Սպիտակուցներ 3.15g 4.91g Twix
Ճարպեր 1.92g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 18.89g 64.8g Twix
Կալորիականություն 105kcal 502kcal Twix
Շաքար 48.25g Chocolate pudding
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 1.1g Twix
Կալցիում 104mg 106mg Twix
Երկաթ 0.4mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 19mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 238mg 105mg Chocolate pudding
Կալիում 168mg 186mg Twix
Նատրիում 284mg 198mg Twix
Ցինկ 0.43mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.068mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.062mg 0.273mg Twix
Սելեն 2.3µg 4.3µg Twix
Վիտամին A 170IU 67IU Chocolate pudding
Վիտամին A, RAE 46µg 20µg Chocolate pudding
Վիտամին E 0.74mg Twix
Վիտամին D 33IU 0IU Chocolate pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.8µg 0µg Chocolate pudding
Վիտամին C 0.8mg 0.6mg Chocolate pudding
Վիտամին B1 0.034mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.147mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.108mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.274mg 0.265mg Chocolate pudding
Վիտամին B6 0.038mg 0.025mg Chocolate pudding
Folate, total 5µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0.31µg 0.33µg Twix
Choline, total 20.9mg Twix
Վիտամին K 5.6µg Twix
Տրիպտոֆան 0.044mg Chocolate pudding
Տրեոնին 0.139mg Chocolate pudding
Իզոլեյցին 0.182mg Chocolate pudding
Լեյցին 0.295mg Chocolate pudding
Լիզին 0.239mg Chocolate pudding
Մեթիոնին 0.074mg Chocolate pudding
Ֆենիլալանին 0.151mg Chocolate pudding
Վալին 0.208mg Chocolate pudding
Հիստիդին 0.082mg Chocolate pudding
Խոլեստերին 6mg 7mg Chocolate pudding
Տրանս ճարպ 0.342g Chocolate pudding
Հագեցած ճարպ 1.064g 18.96g Chocolate pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.561g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chocolate pudding Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Chocolate pudding
18%
Twix
Mineral Summary Score
27%
Chocolate pudding
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 86mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 7)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Շաքար (difference - 48.25g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chocolate pudding
Chocolate pudding is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.896g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chocolate pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167998/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: