Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Crateva religiosa և Lychee սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Differences between Crateva religiosa and Lychee

  • Crateva religiosa has more Երկաթ, Բջջանյութ(Fiber), and Մանգան, while Lychee has more Վիտամին C, and Պղինձ.
  • Lychee's daily need coverage for Վիտամին C is 19% higher.
  • Lychee contains 5 times less Երկաթ than Crateva religiosa. Crateva religiosa contains 1.61mg of Երկաթ, while Lychee contains 0.31mg.
  • The amount of Շաքար in Crateva religiosa is lower.

The food types used in this comparison are Abiyuch, raw and Litchis, raw.

Infographic

Crateva religiosa vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +342.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +159.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 61% 18% 21% 27% 3% 9% 19%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 2% 12% 8% 14% 16% 1% 2% 50%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +60%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +419.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +140%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +51.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +77.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +342.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +159.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
10
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +32.2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 6% 0% 0% 181% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 2% 0% 239% 3% 15% 12% 0% 24% 11% 0% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +32.2%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +80.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +104.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +340%
հավասար Ածխաջրեր - 16.53
հավասար Ջուր - 81.76
18% 80%
Սպիտակուցներ: 1.5 գ
Ճարպեր: 0.1 գ
Ածխաջրեր: 17.6 գ
Ջուր: 79.9 գ
Այլ: 0.9 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +80.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +104.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +340%
հավասար Ածխաջրեր - 16.53
հավասար Ջուր - 81.76

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 0.014 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
28% 34% 38%
Հագեցած ճարպ: 0.099 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.12 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.132 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -85.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crateva religiosa Lychee
Lower in Նատրիում ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crateva religiosa Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 12.3g 15.23g Lychee
Սպիտակուցներ 1.5g 0.83g Crateva religiosa
Ճարպեր 0.1g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 17.6g 16.53g Crateva religiosa
Կալորիականություն 69kcal 66kcal Crateva religiosa
Ֆրուկտոզա 3.8g Crateva religiosa
Շաքար 8.55g 15.23g Crateva religiosa
Բջջանյութ(Fiber) 5.3g 1.3g Crateva religiosa
Կալցիում 8mg 5mg Crateva religiosa
Երկաթ 1.61mg 0.31mg Crateva religiosa
Մագնեզիում 24mg 10mg Crateva religiosa
Ֆոսֆոր 47mg 31mg Crateva religiosa
Կալիում 304mg 171mg Crateva religiosa
Նատրիում 20mg 1mg Lychee
Ցինկ 0.31mg 0.07mg Crateva religiosa
Պղինձ 0.057mg 0.148mg Lychee
Վիտամին A 100IU 0IU Crateva religiosa
Վիտամին A, RAE 5µg 0µg Crateva religiosa
Վիտամին E 0.07mg Lychee
Վիտամին C 54.1mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.011mg Lychee
Վիտամին B2 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 0.603mg Lychee
Վիտամին B6 0.1mg Lychee
Folate, total 14µg Lychee
Վիտամին K 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.014g 0.099g Crateva religiosa
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crateva religiosa Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
16%
Crateva religiosa
25%
Lychee
Mineral Summary Score
20%
Crateva religiosa
13%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Շաքար (difference - 6.68g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.085g)
Which food is lower in glycemic index?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is lower in glycemic index (difference - 48)
Which food is cheaper?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is cheaper (difference - $1.3)
Which food is richer in minerals?
Crateva religiosa
Crateva religiosa is relatively richer in minerals

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crateva religiosa - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167782/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: