Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Caramello սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Caramello infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +113%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +113%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +55.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +11.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +240%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +183.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +240%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +944.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +49.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +23.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +944.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +49.6%
հավասար Ածխաջրեր - 63.81

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.5%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Caramello
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Caramello Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 62.61g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 6.19g Caramello
Ճարպեր 26g 21.19g Crunch bar
Ածխաջրեր 67g 63.81g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 462kcal Crunch bar
Շաքար 55g 56.92g Crunch bar
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 1.2g Crunch bar
Կալցիում 100mg 213mg Caramello
Երկաթ 0.7mg 1.09mg Caramello
Ֆոսֆոր 150mg Caramello
Կալիում 305mg 341mg Caramello
Նատրիում 150mg 122mg Caramello
Վիտամին A 107IU 303IU Caramello
Վիտամին C 0.5mg 1.7mg Caramello
Խոլեստերին 13mg 27mg Crunch bar
Տրանս ճարպ 0.137g Caramello
Հագեցած ճարպ 16g 12.72g Caramello
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Caramello
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
2%
Caramello
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
22%
Caramello

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Շաքար (difference - 1.92g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Խոլեստերին (difference - 14mg)
Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Caramello
Caramello is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.28g)
Which food is richer in minerals?
Caramello
Caramello is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: