Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Crunch bar և Reeses cups սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Crunch bar vs Reeses cups infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 27% 0% 0% 27% 20% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 46% 45% 69% 31% 47% 35% 80% 0% 8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +28.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +12.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 3% 0% 1% 40% 26% 85% 38% 24% 38% 33% 20% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +91.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +66.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +121.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80%
5% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5 գ
Ճարպեր: 26 գ
Ածխաջրեր: 67 գ
Ջուր: 0.65 գ
Այլ: 1.35 գ
10% 31% 55% 2%
Սպիտակուցներ: 10.24 գ
Ճարպեր: 30.53 գ
Ածխաջրեր: 55.36 գ
Ջուր: 1.44 գ
Այլ: 2.43 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +21%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +17.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +121.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +80%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 16 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
37% 45% 19%
Հագեցած ճարպ: 10.73 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 13.1 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 5.5 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Crunch bar Reeses cups
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Crunch bar Reeses cups Opinion
Զուտ ածխաջրեր 65.1g 51.76g Crunch bar
Սպիտակուցներ 5g 10.24g Reeses cups
Ճարպեր 26g 30.53g Reeses cups
Ածխաջրեր 67g 55.36g Crunch bar
Կալորիականություն 500kcal 515kcal Reeses cups
Շաքար 55g 47.17g Reeses cups
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 3.6g Reeses cups
Կալցիում 100mg 78mg Crunch bar
Երկաթ 0.7mg 1.21mg Reeses cups
Մագնեզիում 62mg Reeses cups
Ֆոսֆոր 161mg Reeses cups
Կալիում 305mg 343mg Reeses cups
Նատրիում 150mg 357mg Crunch bar
Ցինկ 1.28mg Reeses cups
Պղինձ 0.24mg Reeses cups
Սելեն 1.4µg Reeses cups
Վիտամին A 107IU 56IU Crunch bar
Վիտամին A, RAE 17µg Reeses cups
Վիտամին E 0.15mg Reeses cups
Վիտամին C 0.5mg 0.3mg Crunch bar
Վիտամին B1 0.16mg Reeses cups
Վիտամին B2 0.11mg Reeses cups
Վիտամին B3 4.49mg Reeses cups
Վիտամին B5 0.62mg Reeses cups
Վիտամին B6 0.1mg Reeses cups
Folate, total 50µg Reeses cups
Վիտամին B12 0.26µg Reeses cups
Choline, total 35.4mg Reeses cups
Վիտամին K 2µg Reeses cups
Խոլեստերին 13mg 6mg Reeses cups
Տրանս ճարպ 0.137g 0g Reeses cups
Հագեցած ճարպ 16g 10.73g Reeses cups
Մոնոչհագեցած ճարպ 13.1g Reeses cups
Պոլիչհագեցած ճարպ 5.5g Reeses cups

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Crunch bar Reeses cups
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Crunch bar
24%
Reeses cups
Mineral Summary Score
10%
Crunch bar
38%
Reeses cups

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Շաքար (difference - 7.83g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Reeses cups
Reeses cups is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.27g)
Which food is richer in minerals?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reeses cups
Reeses cups is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Crunch bar
Crunch bar is lower in Նատրիում (difference - 207mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Crunch bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168762/nutrients
  2. Reeses cups - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168763/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: