Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +140.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.6%
հավասար Երկաթ - 0.82
հավասար Ցինկ - 0.18
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +75%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +110.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +140.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +41.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +16.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +29.6%
հավասար Երկաթ - 0.82
հավասար Ցինկ - 0.18

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +343.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +144.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +47.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +2445.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +23.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +246.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +650%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +343.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +144.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +93%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +746%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +300%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.5%
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +168.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +28%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +411.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.685
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.334
24% 55% 21%
Հագեցած ճարպ: 0.65 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.48 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +10.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108%
հավասար Հագեցած ճարպ - 0.685
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 1.334

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Apple crisp
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 29.44g Fruit leather
Սպիտակուցներ 1g 1.75g Apple crisp
Ճարպեր 2.68g 3.43g Apple crisp
Ածխաջրեր 82.82g 30.84g Fruit leather
Կալորիականություն 359kcal 161kcal Fruit leather
Շաքար 57.58g 19.68g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 18mg 35mg Apple crisp
Երկաթ 0.75mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 14mg 8mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 28mg Apple crisp
Կալիում 164mg 78mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 351mg Apple crisp
Ցինկ 0.19mg 0.18mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg 0.071mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.13mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 3.5µg Apple crisp
Վիտամին A 58IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 6µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.56mg 0.38mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 2.2mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0.1mg 0.081mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0.319mg 0.092mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.04mg Fruit leather
Folate, total 4µg 16µg Apple crisp
Choline, total 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 4.1µg Fruit leather
Հագեցած ճարպ 0.65g 0.685g Fruit leather
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 1.334g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
29%
Fruit leather
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.035g)
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 37.9g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Նատրիում (difference - 52mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: