Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fruit leather և Gelatin dessert սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fruit leather vs Gelatin dessert infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1572.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +148.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1572.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +148.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +29900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 46%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +29900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +680%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +680%
հավասար Ածխաջրեր - 90.5

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fruit leather Gelatin dessert
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fruit leather Gelatin dessert Opinion
Զուտ ածխաջրեր 82.82g 90.5g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 1g 7.8g Gelatin dessert
Ճարպեր 2.68g 0g Fruit leather
Ածխաջրեր 82.82g 90.5g Gelatin dessert
Կալորիականություն 359kcal 381kcal Gelatin dessert
Շաքար 57.58g 86.04g Fruit leather
Կալցիում 18mg 3mg Fruit leather
Երկաթ 0.75mg 0.13mg Fruit leather
Մագնեզիում 14mg 2mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 24mg 141mg Gelatin dessert
Կալիում 164mg 7mg Fruit leather
Նատրիում 403mg 466mg Fruit leather
Ցինկ 0.19mg 0.01mg Fruit leather
Պղինձ 0.171mg 0.118mg Fruit leather
Մանգան 0.184mg 0.011mg Fruit leather
Սելեն 2.7µg 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 58IU 0IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Fruit leather
Վիտամին E 0.56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին C 56mg 0mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.043mg 0.003mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.1mg 0.041mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.1mg 0.009mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.319mg 0.014mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.3mg 0.001mg Fruit leather
Folate, total 4µg 3µg Fruit leather
Վիտամին K 18.2µg 0µg Fruit leather
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0.65g 0g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.48g 0g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 0g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fruit leather Gelatin dessert
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Fruit leather
1%
Gelatin dessert
Mineral Summary Score
22%
Fruit leather
21%
Gelatin dessert

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.65g)
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 28.46g)
Which food is lower in Նատրիում?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 26)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients
  2. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: