Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Fruit leather սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Fruit leather infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +148.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1572.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 29% 10% 11% 15% 53% 6% 57% 24% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +148.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +500%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +476.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2242.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -13.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1572.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +29900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +268.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4% 12% 0% 187% 11% 24% 2% 20% 70% 3% 0% 8% 46%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +143.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2178.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +29900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +268.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +680%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
հավասար Ածխաջրեր - 82.82
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
3% 83% 12%
Սպիտակուցներ: 1 գ
Ճարպեր: 2.68 գ
Ածխաջրեր: 82.82 գ
Ջուր: 12.3 գ
Այլ: 1.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +680%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1130%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
հավասար Ածխաջրեր - 82.82

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Fruit leather
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Fruit leather Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 82.82g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 1g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 2.68g Fruit leather
Ածխաջրեր 90.5g 82.82g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 359kcal Gelatin dessert
Շաքար 86.04g 57.58g Fruit leather
Կալցիում 3mg 18mg Fruit leather
Երկաթ 0.13mg 0.75mg Fruit leather
Մագնեզիում 2mg 14mg Fruit leather
Ֆոսֆոր 141mg 24mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 164mg Fruit leather
Նատրիում 466mg 403mg Fruit leather
Ցինկ 0.01mg 0.19mg Fruit leather
Պղինձ 0.118mg 0.171mg Fruit leather
Մանգան 0.011mg 0.184mg Fruit leather
Սելեն 6.7µg 2.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 58IU Fruit leather
Վիտամին A, RAE 0µg 6µg Fruit leather
Վիտամին E 0mg 0.56mg Fruit leather
Վիտամին C 0mg 56mg Fruit leather
Վիտամին B1 0.003mg 0.043mg Fruit leather
Վիտամին B2 0.041mg 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B3 0.009mg 0.1mg Fruit leather
Վիտամին B5 0.014mg 0.319mg Fruit leather
Վիտամին B6 0.001mg 0.3mg Fruit leather
Folate, total 3µg 4µg Fruit leather
Choline, total 3.5mg 12.9mg Fruit leather
Վիտամին K 0µg 18.2µg Fruit leather
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 0.65g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 1.48g Fruit leather
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.55g Fruit leather

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Fruit leather
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
29%
Fruit leather
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
22%
Fruit leather

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.65g)
Which food is lower in Շաքար?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Շաքար (difference - 28.46g)
Which food is lower in Նատրիում?
Fruit leather
Fruit leather is lower in Նատրիում (difference - 63mg)
Which food is lower in glycemic index?
Fruit leather
Fruit leather is lower in glycemic index (difference - 26)
Which food is richer in minerals?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Fruit leather
Fruit leather is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Fruit leather - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167540/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: